Komunitní dům seniorů se již rýsuje

Rekonstrukce začala bouracími pracemi

V jednom z bývalých pavilonů 8. ZŠ v ulici Žežická se v těchto dnech rozjela realizace Komunitního domu seniorů (tzv. KoDuS), jehož součástí bude také společenská místnost, pobytová zahrada a parkoviště. Město Příbram na tento projekt získalo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši cca 12,5 milionů Kč, přesná částka celkově poskytnuté dotace bude vypočítána podle aktuálního kurzu euro/koruna. Stavební práce již byly zahájeny, termín dokončení je duben 2017.

V KoDuSu Příbram bude vybudováno 23 bytů s maximální obsazeností 46 osob (1–2 osoby/byt). Byty budou dispozičně řešeny jako 1+kk o velikosti 41 až 45 m2, objekt bude mít i společenskou místnost, která bude centrem společných aktivit jeho obyvatel.

Podporované byty v Komunitním domě seniorů jsou podle kritérií dotace určeny osobám ve věku 60 a více let, které prokážou, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti, nebo 1,2 násobek v případě 2členné domácnosti.

„V současné době není ještě vytvořen žádný pořadník, zásadami pro přijetí do Komunitního domu seniorů se bude zabývat Komise zdravotní a sociální,“ vysvětluje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že tyto zásady jasně stanoví pravidla a kritéria pro přidělení bytů,

Zhotovitelem stavebních prací je společnost STALER, spol. s r. o., která dílo provede za cenu 16.701.682,10 Kč bez DPH. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

  

 Počet zobrazení: 2891 | Aktualizováno: 23. 06. 2016