Kotlíková dotace 2017

 

Zveřejněno na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje dne 7. 3. 2017.

Na zlepšení ovzduší ve středních Čechách přispěje Středočeský kraj prostřednictvím dotací z EU téměř 52 miliony korun.

Dotační program a výzva bude v následujících dnech zveřejněna na webových stránkách kraje, kde je možno získat podrobnější informace již dnes na adrese https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015

Občané budou moci o dotaci žádat zhruba v polovině měsíce dubna 2017.  Proti předchozím výzvám se tentokrát podmínky pro získání dotace poněkud mění. Peníze musí být podle Evropské komise použity pouze na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla nebo i na kotle na tuhá paliva, které ale spalují výhradně biomasu.

Na rozdíl od prvního kola kotlíkových dotací je v tomto kole vyjmuta možnost pořídit si dotovaný uhelný kotel, plynový kotel nebo kotel kombinovaný, v němž je možné topit vedle obnovitelného paliva také palivem fosilním. V rámci tohoto druhého kola kotlíkové dotace tak nebude možné žádat o doposud hojně dotované kombinované kotle na uhlí a dřevní pelety. 

Dle předběžných informací Ministerstva životního prostředí ČR lze předpokládat, že další vlna kotlíkových dotací bude spuštěna až v roce 2018.

Ing. Petr Milec, odbor životního prostředí MěÚ Příbram

 Počet zobrazení: 2839 | Aktualizováno: 15. 03. 2017