Křest nové knihy

V příbramském Ernestinu bude slavnostně představena kniha Příbram

Nakladatelství Lidové noviny a město Příbram srdečně zvou na slavnostní představení více jak sedmisetstránkové knihy s názvem Příbram autorského kolektivu Jana Barešová, Lenka Blažková, David Fischer, Rudolf Hlaváček, Rastislav Korený, Karel Nováček, Hana Pátková, Ondřej Sedláček, Věra Smolová, František Stehlík, Pavel Škácha, Václav Trantina, Josef Velfl. Akce se koná ve čtvrtek 9. března 2017 od 17 hodin v Galerii Františka Drtikola Příbram v Zámečku – Ernestinu. Kniha vychází k 800. výročí první písemné zmínky o Příbrami.

„Přednášky ředitelky příbramského archivu paní Věry Smolové v oblasti historie, a to nejenom Příbrami, jsou opravdovým zážitkem. A proto ani chvilku nepochybuji o tom, že i kniha, kterou spolu s kolektivem vydává, bude opravdovým pohlazením po duši každého Příbramana,“ uvedl před slavnostním představením knihy starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Příbram byla během své písemně doložené existence (od roku 1216) téměř 500 let zároveň centrem dolování, a to stříbrné, železné a nakonec i uranové rudy. Díky těžbě stříbra a doprovodných kovů se někdejší (arci)biskupská Příbram stala roku 1579 královským horním městem. V jejím těsném sousedství vznikla středověká hornická osada Březové Hory, která se od poloviny 19. století osamostatňovala. Roku 1897 se i Březové Hory staly královským horním městem, se začátkem roku 1953 byly opět spojeny s Příbramí.

Již roku 1406 je nad městem doložena hora Svaté Marie. Z tamější kaple se po jejím předání jezuitskému řádu roku 1647 stalo nejznámější poutní místo Čech, které přispělo ke všeobecné známosti Příbrami, zvané až do 20. století pro koncentraci obecných a středních škol a dokonce i Vysoké školy báňské Podbrdskými Aténami.

„Pro přebal knihy bylo třeba vybrat nějaký text, který by Příbram s Březovými Horami charakterizoval. Nakonec byla zvolena slova jezuitského historika Bohuslava Balbína,“ uvedla za autorský kolektiv Věra Smolová:

„To místo je jistě nádherné na pohled: tu nejvyšší hory Brdy, tam Třebušná (dnes Třemošná) a Baštiny jsou korunovány lesem, ba i jeleny bloudícími krajem. V údolích se pase dobytek, jinde jsou doly a dílny, ve kterých se vykopaná ruda třídí, čistí, roztlouká a taví. Potůčky jsou ozdobeny zlatavými křemeny. A nedávno se k tomu přidala opravdová vznešenost Svaté Hory, která se hned nad Příbramí pozvedá od základu a kde se staví ty nejpůvabnější kaple.“

Podle Věry Smolové jsou v těchto třech souvětích zahrnuty jak výjimečně krásná příroda a zemědělství, tak celý proces těžby a zpracování rud a řemesla, kultura a vzdělanost. „Pro vydání monografie však bylo zapotřebí vše prozkoumat detailně, a proto museli své síly spojit odborníci z mnoha oborů, kteří na přípravě této rozsáhlé knihy pracovali několik let,“ doplňuje Věra Smolová s tím, že publikace je doplněna komentovaným přehledem literatury a pramenů, bibliografií, rejstříky a barevnou přílohou, černobílými kresbami a fotografiemi. Podstatná část vyobrazení pochází ze Státního okresního archivu Příbram, kde byly vybrány pokud možno obrázky dosud nepublikované, ze sbírek Hornického muzea a dalších institucí.

Vzácné fotografie poskytly i soukromé osoby. Několik kreseb je dílem Jana Čáky a zcela nové rekonstrukční kresby připravil pro tuto knihu Michal Profant.

Běžná cena knihy je 599 Kč, během prezentace 9. 3. 2017 bude možno publikaci zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Program slavnostního představení knihy:
Hudební vystoupení
Úvodní slovo starosty města Příbram Jindřicha Vařeky
Slovo zástupce Nakladatelství Lidové noviny
Představení členů autorského kolektivu a dalších spolupracovníků
Hudební vystoupení
Slavnostní přípitek
 

 

 

Příbram

Věra Smolová a kolektiv
(Jana Barešová, Lenka Blažková, David Fischer, Rudolf Hlaváček, Rastislav Korený, Karel Nováček, Hana Pátková, Ondřej Sedláček, Věra Smolová, František Stehlík, Pavel Škácha, Václav Trantina, Josef Velfl)

Počet stran: 704
Vazba: vázaná s přebalem
Ilustrace: barevné fotografie
Formát: 170 x 235
ISBN: 978-80-7422-489-8
Datum vydání: 8. března 2017 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2767 | Aktualizováno: 01. 03. 2017