Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 10.08.2015

Minulý týden proběhlo další kolo kontroly koupacích vod, určených monitorovacím kalendářem. Extrémně vysoké teploty zaznamenané v červenci a minulých týdnech si pochopitelně vybraly svou daň na kvalitě vod v přírodních koupalištích.

Zvlášť výrazně se to projevilo na všech lokalitách přehradní nádrže Orlík, z malých koupališť na dlouhotrvající vysoké teploty doplatilo například koupaliště Bakov na Mladoboleslavsku a v minulém týdnu i některé další lokality v okrese Nymburk a v okolí Prahy.

Výsledky odběrů, provedených začátkem tohoto týdne, potvrdily špatnou kvalitu vod na Orlíku, písníku Bakov a jezeru Ostrá v okrese Nymburk. Na Nymbursku došlo ke zlepšení kvality vody na přírodním koupališti jezero Poděbrady, bohužel na jezeře Ostrá nadále trvá zákaz koupání. Ke zhoršení došlo i na již uvedeném písníku Bakov, kde se od posledního rozboru výrazně zvýšil obsah sinic a voda byla klasifikovaná stupněm 4 – nevhodná ke koupání. Naopak zákaz koupání byl odvolán na lokalitě Vyžlovka v oblasti Praha-východ.

Na Orlické přehradní nádrži je na lokalitách Podskalí, Trhovky a Lavičky voda hodnocena stupněm 4 – nevhodná ke koupání, na koupacím místě Popelíky se situace zlepšila a voda je klasifikována stupněm 3. Na ostatních sledovaných koupacích místech a přírodních koupalištích je situace dobrá a věřme, že to tak vydrží až do konce sezóny. K  tomu by mělo přispět i ochlazení, která má přijít na konci tohoto týdne.

Příští týden budou pochopitelně opakovaně vzorkovány lokality se zhoršenou kvalitou vody a některá menší přírodní koupaliště, poslední kontrola přírodních koupališť v letošní sezóně se podle monitorovacího kalendáře uskuteční v 35. týdnu. Výsledky budou opět k dispozici na webových stránkách naší hygienické stanice ke konci týdne.

Zpracoval: Ing. Luboš Mandík, ved. odd. HOK ú.p. Příbram

Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Nováková
Kancelář ředitele KHS
Tel.: 736 521 423
e-mail: sarka.novakova@khsstc.cz

 Počet zobrazení: 3052 | Aktualizováno: 17. 08. 2015