Lipové stromořadí v ulici 28. října projde probírkou

Obyvatelé ulice 28. října se v nedávné anketě vyhlášené městem Příbram většinově vyslovili pro úpravu zeleně v blízkosti svých domů. Souhlasí s tím, že s ohledem na stav jednotlivých stromů a prostorové možnosti se při ní vykácí cca každý druhý strom v oboustranném stromořadí. Tím dojde u ponechaných stromů ke zlepšení podmínek k jejich růstu a zároveň k prosvětlení celé ulice. Probírka by měla proběhnout do konce března letošního roku, tedy do konce vegetačního klidu. 

„Stromů si vážíme jako důležité součásti životního prostředí. Přesto, nebo právě proto se nabízí nepopulární zásah do stromořadí, kterým je probírka stromů,“ vysvětluje starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

V ulici 28. října v Příbrami bylo v 50. letech minulého století vysazeno oboustranné stromořadí lip srdčitých a velkolistých. Lípy byly vysazeny poměrně blízko sebe, přibližně po osmi metrech, ve vzdálenosti 8–9 m od bytových domů. Záměrem bylo rychlé ozelenění ulice s nutností následné probírky stromů. K té ale nikdy nedošlo.

Již dnes lípy dosahují značných rozměrů, i když zdaleka ne konečné velikosti. Jsou poměrně mladé a nadále porostou. V době olistění působí značné zastínění celé ulice i jednotlivých bytů. „Občané se opakovaně na radnici obracejí s požadavky na řešení celé situace,“ konstatuje dále starosta.

Protože úprava zeleně a případné kácení stromů je vždy citlivou záležitostí, obrátilo se město na své občany formou ankety. „Víme, že anketa v této ulici proběhla již v roce 2011 v souvislosti s rekonstrukcí ulice, kdy město jako jednu z variant navrhovalo vykácení celé jedné strany stromořadí kvůli vzniku parkovacích stání. V současné anketě však šlo o to, aby stromořadí zůstalo na obou dvou stranách ulice,“ vysvětluje dále místostarosta města Václav Švenda.

Dle výsledků ankety 71 procent domácností, které odevzdaly anketní lístky, souhlasí s provedením výchovného zásahu. Stejně tak souhlasí i Odbor životního prostředí. „Až stromy projdou probírkou, podmínky k růstu ponechaných stromů se zlepší, ulice se prosvětlí a byty, zejména v těch nižších patrech, již nebudou tolik zastíněny,“ doplnil starosta s tím, že u stromů, které na místě zůstanou, bude následně proveden zdravotně bezpečnostní řez. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 
Ilustrační fotoPočet zobrazení: 2876 | Aktualizováno: 15. 02. 2017