Máte tip, jak vylepšit své okolí?

Máte tip, jak vylepšit své okolí? Máte nápad, jak zlepšit život ve své ulici? Pokud ano, nabízí se Vám skvělá možnost své představy uvést v život.

Město Příbram v letošním roce dokončí realizaci Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště. Zbývá dočerpat dotaci ve výši cca 31,5 mil. Kč. Většina této částky bude použita na rekonstrukce několika ulic, jejichž oprava je naplánována od června do listopadu. Na tyto rekonstrukce však nebudou pravděpodobně využity veškeré volné prostředky, a je tedy možnost připravit ještě projekt s náklady cca 3 mil. Kč. A právě zde se otevírá prostor pro občany a jejich nápady, jak by šlo okolí, kde žijí, vylepšit.

Z důvodu nutnosti dokončení projektu v letošním roce nelze uvažovat o žádném dalším, který by vyžadoval dlouhou přípravu (jak ve fázi projektování, tak eventuálně vydání platného stavebního dokladu apod.). Z tohoto důvodu město Příbram uvažuje o využití zbývajících financí na pořízení vybavení hřišť a sportovišť nebo drobného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.), případně na výměnu sloupů veřejného osvětlení.

Vyzýváme tímto občany města, aby nám zasílali svoje náměty na zlepšení života v ulicích zóny Březohorského sídliště (viz mapa) na e-mail: pavlina.svobodova@pribram.eu 

Termín uzávěrky tipů je pátek 17. dubna v 10 hodin!

Upozorňujeme občany, že všechny aktivity musí být realizovány pouze v zóně Březohorského sídliště, která je vyznačena modrou čarou na mapě!

 

mapa

 Počet zobrazení: 3384 | Aktualizováno: 14. 04. 2015