Měsíčník Kahan obhájil pozici nejlepšího městského zpravodaje

 

Příbramský městský zpravodaj Kahan vyhrál ve své kategorii 6. ročník celostátní soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj". Ocenění převzal v úterý 4. 7. 2017 v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě starosta města Příbram Jindřich Vařeka.

Nezávislá porota rozhodovala o vítězích za rok 2016 ve 4 kategoriích: městský zpravodaj, obecní zpravodaj a zpravodaje mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin. Ocenění získala i nejlepší rubrika.

V silné konkurenci městských zpravodajů, kam se přihlásilo celkem 153 měst, příbramský Kahan úspěšně obhájil loňské prvenství. „Vyhráli jsme v té nejtěžší kategorii, ocenění si proto velice vážíme,“ uvedl za redakční radu Kahanu její předseda Jindřich Vařeka, starosta města Příbram. „Už druhým rokem se potvrdilo, že cesta, kterou jsme se vydali, je ta správná,“ doplnil starosta. Porota na Kahanu vyzdvihla nejen obsah, ale i dobře podaný informační servis a svěží grafickou podobu.

Diplomy těm nejlepším v každé kategorii předával poslanec Parlamentu ČR Miroslav Kalousek, pomocný biskup opavsko-ostravské diecéze Martin David, předseda poroty z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého Pavel Šaradín a první místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Radim Sršeň.

Cílem soutěže je povzbudit tvůrce, kteří se na vzniku zpravodajů podílejí. „Zároveň chceme ukázat i ostatním obcím, městům a sdružením obcí, že zpravodaje v tištěné podobě mají smysl i budoucnost,“ zaznělo při slavnostním ceremoniálu. Podle vyjádření odborné poroty je úroveň zpravodajů rok od roku vyšší, některé tiskoviny už dokonce dosáhly profesionální úrovně.

Soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“ vyhlašuje Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, o. p. s., Unives.eu, Angelus Aureus, o. p. s., a Sdružení místních samospráv České republiky.

 

Kahan vydává příbramská radnice již od září 1992. V říjnu 2015 se zásadně změnila jeho podoba. Cíl spočíval ve zkvalitnění obsahu, kdy byly zařazeny nové rubriky a témata. Změnila se také forma psaných textů, v nichž byl potlačen úřednický a upřednostněn publicistický styl vyjadřování. Po grafické stránce akcentuje redakce výběr kvalitnějších fotografií a dodržování manuálu pro sazbu.
Obsahovou stránku zpravodaje vede ve spolupráci s redakční radou šéfredaktor Stanislav Břeň. Grafická podoba je nyní v souladu s novým vizuálním stylem města. Zpravodaj vychází 11x ročně v nákladu 15.500 výtisků. Občané města jej dostávají do svých schránek zdarma.

Více zde: http://pribram.eu/mestsky-urad/zpravodaj-kahan.html

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbram 

 

Diplomy těm nejlepším v každé kategorii předával poslanec Parlamentu ČR Miroslav Kalousek, pomocný biskup opavsko-ostravské diecéze Martin David, předseda poroty z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého Pavel Šaradín a první místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Radim Sršeň.

 Počet zobrazení: 3642 | Aktualizováno: 14. 07. 2017