Město Příbram je na třetím místě v hodnocení dobré praxe zadavatelů VZ

0 0 0

 

Město Příbram je na třetím místě v hodnocení dobré praxe zadavatelů veřejných zakázek

 

zIndex je hodnocení dobré praxe zadavatelů veřejných zakázek, které provádí zapsaný spolek Econlab při Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Město Příbram mezi 222 hodnocenými obsadilo celorepublikově třetí místo, první ve Středočeském kraji.  

 

Na podzim roku 2014 byly poprvé zveřejněny výsledky zIndex, na kterých pracuje tým ekonomů a programátorů ve spolku Econlab při Univerzitě Karlově, na jejímž výzkumu se zakládá. zIndex pomocí reálných dat měří, jak konkrétní úřad postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. zIndex porovnává jednotlivé zadavatele a poskytuje jim zpětnou vazbu – kde se jim daří a kde mají rezervy. Nízký zIndex neznamená korupci ani porušení zákona. Spíše měří, zda zadavatel postupuje v souladu s dobrou praxí s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací.

Před pár dny byly zveřejněny výsledky hodnocení za období od ledna 2017 do června 2020. Mezi hodnocenými bylo 13 krajů, 35 velkých a 222 malých měst. Rozdělení na velká a malá města neprobíhá dle počtu obyvatel, ale na základě počtu zakázek s výdaji alespoň 300 milionů korun. Příbram se tak za uvedené období zařadila mezi malá města, mezi kterými v hodnocení obsadila třetí místo, první pak mezi středočeskými městy.

 „Mám pochopitelně radost, že se naše město umístilo ve své kategorii na třetím a v rámci Středočeského kraje na prvním místě. Svědčí to o tom, že veřejné zakázky zadáváme správně, spravedlivě a s náležitou péčí. To při počtu a objemu námi zadávaných zakázek rozhodně není lehké. Výsledky hodnocení jsou pro nás motivací k další a ještě lepší práci. V budoucnu chceme ještě více podporovat prvky tzv. odpovědného zadávání,“ uvedl k umístění města starosta Jan Konvalinka.

První místo ve zmíněné kategorii obsadil Žďár nad Sázavou a druhé Chomutov. Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí na: www.zindex.cz

  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 359 | Aktualizováno: 09. 12. 2020