Město Příbram nesouhlasí s těžbou a úpravou kameniva z odvalu šachty č. 15

V souladu s dřívějšími prohlášeními Rada města Příbram na svém jednání dne 10.8.2015 vyjádřila nesouhlasné stanovisko k chystané těžbě a úpravě kameniva z odvalu šachty č. 15.

Přestože si je rada města vědoma trvalé ekologické zátěže, kterou odvaly ve městě Příbram a jeho okolí představují, považuje tento způsob vypořádání se s tímto problémem za nešťastný.

Rada vzala v úvahu případnou hrozbu vystavení místních obyvatel prašnosti, hluku a dalším škodlivým vlivům na zdraví obyvatel. Toto stanovisko bylo po vzájemné dohodě s Ministerstvem životního prostředí 11.8.2015 odesláno příslušnému odboru ministerstva.

Radnice tak dementuje zprávy, které se objevily v médiích, že se město Příbram jako jediná dotčená obec k žádosti o těžbu a úpravu kameniva z odvalu šachty č. 15 ve stanovené lhůtě nevyjádřila.

Vzhledem k nesouhlasnému vyjádření DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, ze dne 06.08.2015 považuje rada města svolání veřejného projednání záměru odstranění odvalu šachty č.15 již za bezpředmětné.

Nicméně rada města pověřila odbor kanceláře města ve spolupráci s odborem životního prostředí k zorganizování veřejné debaty za přítomnosti odborníků příslušných institucí k otázce možného odstranění všech odvalů v příbramském regionu.

Bc. Zuzana Kučerová
vedoucí odboru kancelář města
Tel.: 318 402 319
E-mail: zuzana.kucerova@pribram-city.cz
Městský úřad, Tyršova 108, 261 19  Příbram

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 2697 | Aktualizováno: 12. 08. 2015