Město Příbram pomáhá vozíčkářům

0 0 0

Město Příbram pomáhá „vozíčkářům“

Město Příbram v r. 2013 zakoupilo a nechalo instalovat do hasičského vozu Ford Transit, svěřeného do péče členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbram I, zařízení – plošinu pro přepravu zdravotně postižených osob pohybujících se na vozíku.

Cílem tohoto projektu je pomoci našim zdravotně hendikepovaným spoluobčanům v případě poruchy jejich vozíku po Příbrami a zajištění jejich přepravy zpět domů. Do současné doby byla tato služba v několika případech využita. Za tuto záslužnou činnost členů jednotky sboru dobrovolných hasičů, kterou provádí ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu, je nutno upřímně poděkovat a byla také velice kladně hodnocena i na jednání Bezpečnostní rady města Příbram v měsíci září 2014.

Telefonní čísla, na která se mohou občané ve svízelné životní situaci obrátit, jsou: 800 880 832. (Tísňová volání, prosíme, nepoužívejte).

JUDr. Emanuel Pavel, vedoucí odboru ochrany a obrany MěÚ Příbram

 

 

 

 Počet zobrazení: 3821 | Aktualizováno: 23. 12. 2014