Město prodává volné hrobky na příbramském hřbitově

Jedenáct hrobek momentálně nabízejí Technické služby města Příbrami k prodeji.  Město tato místa prodává z důvodu jejich dlouhodobě neudržovaného stavu, nejsou uzavřené řádné nájemní smlouvy a nejsou placená. Podle zákona o pohřebnictví je proto možné považovat hrobky za opuštěné. Prodávat se budou formou veřejné soutěže, za minimální cenu určenou znaleckým posudkem.

Upozornění nájemcům, kteří neplnili své závazky, bylo zveřejněno na vývěsce na správě hřbitovů, v některých případech i opakovaně. Na všech dlouhodobě neplacených hrobech a hrobkách bylo v roce 2009 nalepeno upozornění s výzvou k uhrazení poplatku. Nájemci, ani případní dědicové se u předmětných hrobek v řádné lhůtě nepřihlásili.

Cena hrobek se dle znaleckých posudků pohybuje mezi 10.000 až 60.000 Kč.

Více informací mohou zájemci získat u vedoucí střediska Správa hřbitovů Ireny Michalové, telefonní číslo: 318 624 075 nebo na e-mailu hrbitov@ts-pb.cz

Pro zajímavost: správa hřbitovů eviduje celkem 6800 hrobových míst v Sadu vzpomínek, na starém hřbitově a na Březových Horách – Zdaboři. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 Počet zobrazení: 3430 | Aktualizováno: 25. 04. 2016