Město spolupracuje se školami na doladění systému on-line výuky

 

Jaro letošního roku zcela změnilo doposud zaběhnuté formy výuky. To je důvod, proč město hledá metody, jakými nejen v případě možných obdobných situací školám pomoci.

 

V souvislosti s vyhlášením karantény byly na jaře letošního roku školy ze dne na den postaveny před otázku zcela nového způsobu výuky, kdy dětem musely zajistit přístup k informacím, on-line výuku, komunikaci s učiteli při zadávání a hodnocení úkolů. To vše školy absolvovaly a v průběhu léta ladily metody. Ani město v tomto směru nezahálelo a přichází s možností pomoci. 

„Dnes jsme zástupcům příbramských škol, ať už to byli lidé z managementu školy či jejich IT technici, představili možnost spolupráce se zapsaným spolkem Techak. Nabídka spočívá ve zmapování IT technologií všech základních škol a nastavení nejúčinnějších metod on-line výuky. Součástí tohoto projektu je také zajištění školení pro všechny pedagogy tak, aby byl systém co nejúčinnější. Školy v průběhu uplynulých měsíců nezahálely, každá z nich má nastavené určité systémy. Z tohoto důvodu jsme se dohodli na individuálním přístupu, kdy budou služby každé škole poskytnuty tzv. na klíč,“ uvedla po setkání se zástupci Techaku a příbramských základních škol místostarostka Zorka Brožíková

Připravovaný projekt má řešit používání prostředků pro distanční výuku, především prostřednictvím on-line přenosů, ukládání dat tak, aby k nim měli přístup i rodiče samotných školáků. „Dnešní doba velmi pokročila a je třeba se jí přizpůsobit. On-line výuka není potřebná pouze v krizových situacích, ale její využití se najde i v době tzv. míru. Vedle zmapování a zajištění potřebných technologií budou zástupci Techaku pomáhat jednotlivým pedagogům se zaváděním nových metod. Věřím, že spolupráce Techaku, základních škol a města bude přínosem pro žáky a úlevou pro jejich rodiče,“ dodala Zorka Brožíková. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení, ve kterém všechna rozhodnutí a zodpovědnost ohledně distanční výuky zůstává na vedení jednotlivých škol, to je důvod, proč město Příbram přichází s možností spolupráce. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 Počet zobrazení: 571 | Aktualizováno: 02. 09. 2020