Město zahajuje výstavbu nového domova seniorů

0 0 0

 

Domov seniorů Příbram má kapacitu 58 lůžek. Tato kapacita se navýší díky výstavbě „detašovaného“ zařízení v jednom z pavilónů bývalé 8. základní školy v Žežické ulici.

 

Posláním domova seniorů je poskytování sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Kapacita našeho příbramského domova je s ohledem na žadatele o pobyt nedostačující, proto se jde cestou rozšíření.

„V Domově seniorů na Březových Horách máme 58 lůžek a s ohledem na velikost a dispoziční řešení zařízení není možné kapacitu navýšit. Jediným možným řešením rozšíření je vybudování nového zařízení. Zde se nám otevřely možnosti v areálu bývalé 8. základní školy, kde přestavbou jednoho z pavilonů vznikne odloučené pracoviště stávajícího Domova seniorů. Kapacita nového zařízení, které bude sloužit především imobilním klientům, je dvacet lůžek,“ přiblížil základní informace starosta Jan Konvalinka.

Stavbu, jejíž realizace je předpokládána na rok, provede firma Invessales za částku 31,5 milionů korun vč. DPH. 

 

Bývalá 8. základní škola – Žežická ulice 193

Pavilónový areál, kde byla školní výuka ukončena v roce 2004. Postupně jednotlivé pavilony našly nové využití: 

  • 1. pavilon – mateřská škola 
  • 2. pavilon – Senior Point, seniorské organizace 
  • 3. pavilon – Komunitní dům pro seniory (23 bytů) 
  • dílny – nezisková organizace Magdaléna 
  • jídelna – vznikající Domov seniorů 
  • tělocvična – stále slouží svému původnímu účelu
     

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

vizualizace

Vizualizace

 Počet zobrazení: 1879 | Aktualizováno: 15. 03. 2021