Městská policie měří rychlost

V Příbrami dne 15. 4. 2015

Městská policie Příbram počátkem měsíce dubna započala s měřením rychlosti na území města Příbram a v okolních obcích.

Při prvních měřeních rychlosti bylo řešeno za překročení povolené rychlosti v obci okolo 60 řidičů. Městská policie dle zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Městská policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.

Na území města Příbram jsou tato místa, např. Balbínova, Školní, Žežická, Jinecká, Milínská, Zdabořská, Osvobození a další. Z okolních obcí např. Jerusalém, Žežice, Jince, Obecnice a další.  

 

 Tisková zprávaPočet zobrazení: 2749 | Aktualizováno: 17. 04. 2015