Městská policie opět zajišťuje forenzní značení kol a koloběžek

0 0 0

 

Forenzní značení kol je metoda, při které je na dané předměty aplikována syntetická DNA. Toto značení napomáhá identifikaci v případě zcizení. Pro občany města tuto službu zajišťuje Městská policie Příbram.

 

Od roku 2018, kdy město Příbram za finanční podpory Ministerstva vnitra pro své občany forenzní značení zajišťuje, byly označeny stovky předmětů v hodnotě několika milionů korun. V řadě případů byly díky této metodě odcizené předměty vráceny svým majitelům. 

V letošním roce bude forenzní značení kol, koloběžek či invalidních vozíků probíhat od pondělí 15. května. Služba je pro občany města zajištěna bezplatně. Termín značení, které probíhá na služebně Městské policie Příbram nebo na předem domluveném místě, si zájemci objednají na telefonním čísle 775 855 565

Jak značení probíhá? Samotný úkon zabere zhruba 30 minut. Na daný předmět je umístěna mikrotečka s údaji. Každý označený předmět je zaevidován v národním registru forenzního značení REFIZ a označen samolepkou, která upozorňuje, že je snadno identifikovatelný. Kromě kola či koloběžky určeného ke značení je třeba si připravit doklad totožnosti a doklady o nabytí značeného předmětu.

Závěrem ještě poznámka: Pokud potřebujete ke čtení brýle, nezapomeňte si je doma, neboť k registraci označeného předmětu je třeba vyplnit dané dokumenty. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

forenzní značení

 

 Počet zobrazení: 320 | Aktualizováno: 12. 05. 2023