MHD Příbram - 1. část

 

Mimoměstská doprava

Téma městské hromadné dopravy je téma stále živé a velmi diskutované. Vzhledem  tomu, že většina názorů a argumentů se často opírá spíše o pocity než o reálné údaje, pokusím se toto téma rozebrat podrobněji a kvůli přehlednosti jej rozdělím do šesti samostatných článků. Seriál zahájím výčtem tvrdých dat, čímž si takříkajíc nejprve uděláme pořádek na stole.

Pro dnešní část informací o MHD Příbram jsem vybral následující data týkající se mimoměstské dopravy zajišťované převážně regionální autobusovou a železniční dopravou.

 

Mimo Příbram vyjíždí příležitostně 3800 obyvatel, z toho 2.800 vyjíždí denně.

- 1400 obyvatel cestuje denně do Prahy, tj. 50% ze všech vyjíždějících.

Zbylých 50 % obyvatel vyjíždí z Příbrami do okolních měst a obcí. (Možná se to někomu bude zdát zvláštní, ale je to fakt, nikoli překlep).

Kromě Prahy nejvíce lidí jezdí denně do Dobříše (165 cestujících), Březnice (100), Dubna (92), Jinec (77), Čenkova (73), Rožmitálu (51), a další.

Veřejnou dopravu využívá při svých cestách do Prahy cca 50 % pravidelných cestujících (ostatní využívají osobní přepravu)

 

Do Příbrami dojíždí 5640 cestujících, z toho 5000 dojíždí do Příbrami denně.

Nejvíce cestujících dojíždí denně z Rožmitálu pod Třemšínem (391)

Z Bohutína dojíždí denně do Příbrami 284 cestujících, z Březnice 266, z Milína 223, z Obecnice 190, atd.

Z Prahy dojíždí do Příbrami denně 100 cestujících

Pro pořádek  je třeba poznamenat, že veškeré prezentované údaje jsem čerpal ze dvou různých zdrojů, a to jednak z „Analýzy  dopravy na Příbramsku“ vypracované v souvislosti s JVO Příbrami Ministerstvem dopravy, a dále potom ze  studie, kterou si město Příbram nechalo vypracovat v rámci přípravy nového grafikonu MHD města Příbram. Potěšilo mne, že data prezentovaná oběma dokumenty se liší v řádech  jednotek procent, a lze je proto bez velkých obav považovat za relevantní. 

Jindřich Vařeka, starosta města PříbramPočet zobrazení: 1616 | Aktualizováno: 12. 09. 2018