MHD Příbram - 2. část - základní údaje o vnitroměstské dopravě


  

Příbram má v současné době necelých 33 000  obyvatel.

22 000 obyvatel je ve věku 15 až 65 let. Ti všichni mají potřebu se denně samostatně pohybovat po Příbrami.

V druhé polovině loňského září proběhlo sčítání frekvence cestujících ve vozidlech. Sčítači byli v každém spoji všech linek po celý týden. Jenom tak bylo možno získat přesnou informaci o tom, kolik pasažérů se nacházelo na tom kterém úseku dané linky. Díky těmto měřením bylo možno nastavit optimální grafikon městské dopravy. 

- MHD Příbram přepraví v běžném pracovním dni 8 500 cestujících.

- Víkendová doprava v Příbrami je využívána cca 1 500 cestujícími, o prázdninách 1 300.

- 50 % všech přepravených osob projede úsekem Jiráskovy sady – II. poliklinika – Zdaboř.

- 30 % přepravených osob využívá osu Jiráskovy sady – Milínská – Drkolnov.

- Síť MHD v Příbrami zahrnuje celkem 99 zastávek, z toho 84 zastávek je na území města Příbram

- Největší obraty cestujících jsou na zastávkách: Jiráskovy sady - 2 628 cestujících/den. Sídliště, II. poliklinika – 1 334 cestujících/den a  Sídliště, Politických vězňů, věžák a nám. 17. listopadu (jeden dopravní uzel)  -1 170 cestujících /den.

Smlouva s dopravcem, jehož právním nástupcem je v současné době společnost Arriva Praha, byla podepsána starostou Ivanem Fuksou v roce 2006, a to na dobu neurčitou. V roce 2009 podepsal tehdejší starosta města MVDr. Josef Řihák dodatek, kterým byla platnost smlouvy stanovena na příštích 10 let, t. j. do 30. 11. 2019.

Po tuto dobu nelze podmínky dohodnuté smlouvou nikterak měnit.

Nevyhovuje-li nám např. průměrné stáří autobusů, které činí 9,2 roku, můžeme si pouze stýskat. Mimochodem, optimálně nastavené průměrné stáří autobusového parku MHD by se mělo pohybovat kolem 7 let, přičemž maximální stáří konkrétních vozů bývá ve smlouvách omezeno na dobu max. 10 let. (Standardy MHD Praha stanoví průměrné stáří vozidel 9 let).

V současné době probíhá důkladná příprava směřující k nastavení nových standardů MHD Příbram. Tento proces byl již zahájen, přičemž k prvním zlepšením by mohlo dojít již na jaře 2019. Celý proces by měl být ukončen v listopadu 2019. Od té chvíle by již měly platit nové standardy přepravy cestujících v MHD Příbram.

V pondělí 10. září bude zastupitelstvo města rozhodovat o tom, zda stávající smlouva se společností Arriva bude prodloužena za nových podmínek, které maximálně kopírují standardy PID (pražské integrované dopravy) anebo, zda bude soutěžen dopravce nový, (samozřejmě také s novými standardy kvality). Obě varianty mají svá pro a proti, ale o tom až v některém z dalších dílů.

Jindřich Vařeka, starosta města Příbram

 

 Počet zobrazení: 1411 | Aktualizováno: 12. 09. 2018