MHD Příbram - 3. část - něco málo o kvalitě MHD v Příbrami

 

Již dlouhou dobu je často probíraným tématem porovnávání kvality poskytovaných služeb MHD s různými městy. Jako vzor bývá často uváděno město Písek. Abychom získali alespoň rámcovou představu o této problematice, dovolím si uvést několik čísel.

  • Město Příbram dotuje svoji MHD částkou 25 mil. Kč/rok.
    Město Písek vydává ze svého rozpočtu na MHD 8,1 mil Kč/rok.

  • Město Příbram proplatilo v roce 2017 provozovateli MHD 905 849 ujetých km
    Město Písek proplatilo v roce  2017 svému provozovateli MHD 283 000 km.

  • Město Příbram má cca 33 000 obyvatel.
    Město Písek má 30 100 obyvatel.

 

Co lze z uvedených údajů dovodit?

Uvážíme-li, že obsluhované katastrální území Písku je téměř dvakrát větší než území Příbrami a zároveň zkonstatujeme, že MHD Příbram najezdí 3,2 x tolik km než  MHD v Písku, potom z uvedeného nutně vyplývá, že hustota sítě MHD v Příbrami a její kapacita jsou několikanásobně vyšší než nabízí např. město Písek.

Na stranu druhou, uvedené údaje nic nevypovídají o kvalitě poskytovaných služeb. Necestoval jsem MHD v Písku, ale dovedu si představit, že kvalita tamní dopravy bude nejspíš na daleko vyšší úrovni. Píseckým můžeme také závidět např. digitální jízdní řády, vymazlené autobusy a další vymoženosti. Část dopravy v Písku přebírá také železniční doprava. To, co si ovšem představit neumím, je to, že bychom u nás v Příbrami zredukovali spoje na úroveň hustoty MHD mnoha dalších jiných měst.

Nikterak se netajím tím, že díky optimalizaci spojů došlo v letošním roce k cca 10% redukci nákladů na MHD. Vyškrtány byly především spoje, které běžně vozily jenom jednotlivce, anebo také nikoho. V některých výjimečných případech byly zachovány spoje běžně obsazené čtyřmi pasažéry. (To v případě obsluhy odlehlejších městských částí). Některé spoje byly posíleny a obsluha MHD byla zcela nově zavedena např. na Sázky.

K novému jízdnímu řádu jsme od občanů obdrželi celkem 31 připomínek, z nichž cca polovina byla shledána jako korektní, a tyto připomínky byly do nového jízdního řádu promítnuty.

Téměř každý den přistávají na mém stole stížnosti na nekvalitu naší MHD. Naprostá většina těchto stížností je oprávněných, neboť stará smlouva se již skutečně přežila. To, že nejpozději v druhé polovině příštího roku dojde k zásadnímu posunutí standardů kvality příbramské MHD o dvě patra výše, to je jisté. To, co jisté není, to je to, co to bude stát, protože k navýšení kvality nedojde zadarmo. Otázkou také zůstává, zda nejpalčivější problém příbramské MHD bude možno novou smlouvou skutečně odstranit.

O jaký problém se jedná, o tom si budete moci přečíst v dalším díle, ve kterém se pokusím shrnout nejpalčivější problémy příbramské MHD a názory občanů shromážděné dotazníkovým šetřením.

Jindřich Vařeka, starosta města Příbram

 Počet zobrazení: 1445 | Aktualizováno: 12. 09. 2018