MHD Příbram - 4. část - dotazníkový průzkum

 

V minulém roce byl proveden dotazníkový průzkum ve vybraných domácnostech ve městě Příbram. Cílem tohoto dotazníkového průzkumů bylo kromě jiného zjistit i názor občanů na kvalitu MHD a spokojenost s ní.

Celkem bylo sečteno 1 655 vyplněných dotazníků, přičemž celkový počet osob zohledněný v průzkumu je 6 682, z toho 3 138 dospělých, 2 913 dětí, 391 studentů a 240 seniorů.
Vyjádřilo se cca 20 % občanů Příbrami. 

 

Z průzkumu vyplynuly následující údaje:

V běžném pracovním dni vykoná průměrný občan města celkem 2,4 cesty. 

Celkem tedy občané Příbrami vykonají 75 tisíc cest za den, z toho 65 tisíc cest uvnitř samotného města.

9 tisíc cest se odehraje v síti veřejné dopravy.

 35 tisíc cest je vykonáno individuální automobilovou dopravou (IAD).

 Ve vnější dopravě (např. při cestách do Prahy) využívá veřejnou dopravu 60 % dojíždějících!

- Nejpopulárnějším způsobem dopravy u dospělých je automobil (56,1 %). Pěšky se přesunuje 24,8 %, pouze 8,4 % dospělých využívá přepravu MHD.

- U studentů je nejpopulárnějším způsobem přepravy pěší přesun (28 %).

 - Senioři nejčastěji chodí pěšky (30 %), automobil využívá 25,8 % seniorů, zatímco MHD využívá 22 % seniorů.

 

Objektivní problémy

Poměr cest na území města mezi MHD a IAD (individuální automobilová přeprava)  je v poměru 1 : 4. Tento nevýhodný poměr negativně ovlivňuje problematiku parkování, a to nejen v centru města. Stále se také zahušťuje doprava ve městě, přestože v síti MHD je volná kapacita, kterou již není možné řešit redukcí spojů.

 

Subjektivní problémy příbramské MHD

V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejvíce občanů města si stěžuje na nedodržování jízdního řádu (120), dále potom na přeplněné autobusy (116), vynechávání spojů (88), neochotné řidiče (85), dlouhé intervaly (50), časté zpoždění (48) málo spojů (48), starou techniku (46), atd.

 

Subjektivní výhody využívání MHD

Z průzkumu je patrné, že občané Příbrami na MHD nejvíce oceňují její výhodnou cenu (112),  dále potom dostupnost (22), samostatnou přepravu dětí (18), hodně zastávek (12), časté spoje (8), atd.

 

Závěr

Aktuální hodnocení kvality MHD v dotazníkovém průzkumu vyznívá poměrně negativně. To je špatná zpráva na straně jedné, na straně druhé dostává velký prostor výzva pro návrh lepšího dopravního modelu MHD na další období.

Budoucí MHD by měla být pro občany o tolik atraktivnější, aby byla schopna konkurovat jiným druhům dopravy, které jsou pro město Příbram v mnoha ohledech zatěžující. 

V příštím díle se podíváme na tarify a ceny jízdného.

 

Jindrich Vareka, starosta města Příbram

 

 Počet zobrazení: 1484 | Aktualizováno: 12. 09. 2018