Místní akční plán vzdělávání

REALIZACE PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM

V září 2015 začalo město Příbram pracovat na přípravě nového projektu Místní akční plán ORP Příbram (CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118), který je financovaný z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ve výši 95 %, zbylých 5 % spolufinancuje město Příbram společně s finančním partnerem projektu MAS Podbrdsko, z.s.
Místní akční plán (MAP) bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb.

Výzva na tento projekt byla vyhlášena 08.09.2015. Žadatelem v této výzvě je město Příbram. MAS Podbrdsko a Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram (DSO) jsou partnery projektu. Projekt „MAP ORP Příbram“ bude realizován na celém území ORP Příbram s výjimkou obce Kamýk nad Vltavou a obce Solenice, které se svou spádovostí škol přiřadily do ORP Sedlčany. Projekt byl zahájen 01.05.2016 a bude realizován 18 měsíců, tedy do 31.10.2017.

V současné době již realizační tým projektu oslovuje zástupce jednotlivých základních, mateřských a uměleckých škol na území ORP Příbram. Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023. Dále vznikne soubor aktivit, ve kterých budou navržena konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Aktivity mohou být následně uplatnitelné v žádostech o podporu z rozpočtu nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních programů nebo jiných operačních programů.

Vedlejším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací nastavené zaměření podpory z OP VVV a Integrovaný regionální operační program (IROP).

V případě IROP bude soulad s projektem MAP ORP Příbram povinnou přílohou žádosti o podporu, MŠ a ZŠ tedy nyní získají možnost ovlivnit znění dokumentu, a připravit se tak na čerpání dotací z IROP v oblasti vzdělávání.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně projektu MAP ORP Příbram, prosím, kontaktujte manažerku projektu:

PhDr. Marii Pilíkovou
email: mappribram@qmail.com
mobil:  775 431 660

 Počet zobrazení: 2810 | Aktualizováno: 16. 05. 2016