Místostarostka přijala zástupce rodičovské veřejnosti

 

Od minulého týdne byla obnovena školní docházka, ovšem s omezeními – jde o rotační výuku žáků prvního stupně, kteří jsou dvakrát týdně testováni a ve škole musí mít roušky či respirátory.

Obnovení školní docházky za výše uvedených podmínek schválila vláda, což znamená, že samotná města, coby zřizovatelé základních škol, nemohou do systému zasahovat. „Od začátku obnovené školní docházky se setkáváme s nesouhlasem některých rodičů s opatřením Ministerstva zdravotnictví. Zároveň nás tito rodiče vyzývají, abychom jednali s řediteli škol  o nerespektování opatření. Rodičům byl zaslán právní výklad k tomuto názoru,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková

Všechny příbramské základní školy testují děti dvakrát týdně, jak jim vládní nařízení ukládá. „Dnes jsem na radnici přijala několik rodičů, kteří nesouhlasí s nastavenými podmínkami. Názory občanů vnímáme a respektujeme, ovšem jde o situaci, kterou z pozice města nemůžeme žádným způsobem ovlivnit. Stížnosti rodičů musí směřovat na Ministerstvo zdravotnictví. Na druhou stranu je také třeba zmínit, že se setkáváme i s rodiči, kteří nás žádají, aby na všech školách byla nastavená pravidla striktně dodržována,“ dodala místostarostka Brožíková. 

Závěrem je třeba dodat, že podle zmiňovaného nařízení nemůže být dítě nuceno k účasti na testování, ale neúčast zároveň nemůže být jakkoliv sankciována. Důsledkem je pouze nemožnost účasti na prezenční výuce. V těchto případech jde o omluvenou absenci. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 266 | Aktualizováno: 21. 04. 2021