Multitým pomáhá rodinám zajistit co nejlepší podmínky k životu

0 0 0

Náhlá finanční nouze způsobená ztrátou zaměstnání či jiného zdroje příjmů, dluhy, exekuce, ztráta bydlení, násilí v rodině, záškoláctví u dětí a další problémy. To jsou mnohdy ty nejhorší možné situace, do kterých se mohou některé rodiny v průběhu života dostat. Řešit tyto situace již od roku 2010 pomáhá mj. Sociální poradna města, nově středisko pod Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbrami (CSZS), kde se občanům v nouzi dostane odborné rady a informace o odborné pomoci.

Dalším účinným nástrojem řešení problémů občanů je také práce tzv. multitýmu. Prostřednictvím multitýmu si mezi sebou vyměňují informace sociální pracovnice jednotlivých středisek CSZS, jednotlivých oddělení sociálního odboru města, kontaktního pracoviště Úřadu práce Příbram, Farní charity Příbram a další pracovníci působící zejména v sociálních nebo zdravotních službách. Výměna informací a hlavně znalost terénu i jednotlivých klientů a celých rodin pomáhá při nastavení postupů, jak klientům co nejlépe, nejbezpečněji, tj. efektivně pomoci.

S jednou z cílových skupin, kterou představují uchazeči o zaměstnání, se pracuje individuálně a většinou se jedná o práci s celou rodinou, protože dopady problémů rodičů často bohužel dopadají i na děti. „Pomáháme rodinám nejprve rozklíčovat jejich základní problémy a poté se společně s nimi snažíme určit priority tak, aby se rodina v potížích co nejdříve mohla dostat zpět do normální situace,“ vysvětluje postup Miroslava Němcová ze Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi CSZS s tím, že právě schůzky multitýmu pomáhají zacílit konkrétní pomoc.

Navíc je vždy první dva pondělky a první dvě středy v měsíci přítomna v budově Úřadu práce v Příbrami terénní sociální pracovnice Sociální poradny, aby byla odborná pomoc pro klienty přicházející na Úřad práce přímo na místě.

Novinkou je tzv. skupinové poradenství: odborníci prostřednictvím přednášek v sociálním poradenství předávají cílové skupině klientů, kterou představují nejen uchazeči o zaměstnání, ale i např. klienti azylového domu, základní informace a rady, jak v jejich situaci postupovat. „Tato sociální prevence jim napomůže zorientovat se v nabízených sociálních službách, získat potřebné kontakty, případně si zajistit cílené (individuální) poradenství,“ doplňuje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že spolupráce složek města Příbrami a příbramského Úřadu práce je dlouhodobě výborná, a proto se pozitivně odráží i ve výsledcích práce s klienty, kteří by sami svou nelehkou situaci řešili velmi těžko.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

  Počet zobrazení: 2677 | Aktualizováno: 04. 05. 2016