Můžete posílat své návrhy do Participativního rozpočtu 2022

0 0 0

 

Projekty za celkem dva miliony mohou v rámci participativního rozpočtu navrhnout sami občané

 

V pořadí čtvrtý ročník participativního rozpočtu města Příbram právě startuje. Na projekty jsou vyčleněny dva miliony korun

Od ledna až do konce března letošního roku je možné podávat návrhy do dalšího ročníku participativního rozpočtu. Návrhy mohou podávat občané starší patnácti let, kteří mají trvalé bydliště v Příbrami či přilehlých osadách. Na projekty je vyčleněna částka dva miliony korun, přičemž maximální částka na jeden projekt byla stanovena na milion korun. 

„V rámci participativního rozpočtu jsou podávány velmi zajímavé návrhy, přičemž některé jsou inspirací i pro investice z běžného rozpočtu města. Díky návrhům podávaným občany zjišťujeme, ve kterých lokalitách města jsou jaké potřeby. Těším se na návrhy, které letos budou podány, a připomínám, že je možné podat i návrhy, které v minulosti nezískaly dostatečnou podporu,“ uvedl k podávání návrhů do participativního rozpočtu starosta Jan Konvalinka.

 

Harmonogram 

 • 1. ledna – 31. března 2022: podávání návrhů
 • 30. března a 6. dubna 2022: setkání navrhovatelů se zástupci městského úřadu
 • do 13. května 2022: posouzení proveditelnosti příslušnými odbory městského úřadu
 • 1. – 17. června 2022: anonymní hlasování o návrzích, které je možné realizovat

Hlasování bude probíhat opět prostřednictvím elektronické hlasovací platformy a je zdarma. Hlasovat bude možné také fyzicky v informačním centru města v Pražské ulici. Nejúspěšnější návrh bude realizován, ostatní návrhy, o kterých se hlasovalo, budou seřazeny na základě získaných hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího až do vyčerpání vyčleněného rozpočtu, který činí zmiňované dva miliony korun. Podrobná pravidla projektu jsou už nyní na internetové adrese spolecne.pribram.eu.

Při přípravě návrhu nezapomínejte, že musí být veřejně prospěšný, realizovatelný do 31. prosince 2023 a má primárně řešit úpravy veřejných prostor. Město musí mít kompetenci návrh realizovat a stejně tak se musí vztahovat k územím, jež jsou ve vlastnictví Příbrami. Neměl by se týkat údržby či opravy chodníků a komunikací. K podání návrhu je připraven formulář na webové stránce participativního rozpočtu spolecne.pribram.eu, kde jsou uvedeny další podrobnosti. Případné dotazy lze směřovat také na e-mail koordinátorky projektu Zuzany Kučerové, zuzana.kucerova@pribram.eu.

 

 

Ohlédnutí za dřívějšími ročníky

2018 

Město do projektu vložilo 1 000 000 korun. Celkem bylo předloženo 40 návrhů, evaluací proveditelnosti prošlo 31 z nich. Z hlasování 2498 lidí vzešly tři vítězné projekty:

 • Cyklistická koncepce města Příbram na kole (673 hlasů) – 300 000 korun
 • Renovace laviček v okolí Svaté Hory (639 hlasů) – 200 000 korun
 • Přes Kaňku bezpečně na Padák a lesopark Hatě (484 hlasů) – 600 000 korun

 

2019 

Příbram vyčlenila 1 000 000 korun. Z 26 návrhů prošlo hodnocením proveditelnosti 19 námětů, o kterých hlasovalo 1251 osob. Mezi vítěznými projekty byly:

 • Drkoláč (373 hlasů) – 450 000 korun
 • Rekultivace Svatohorské aleje (341 hlasů) – 200 000 korun
 • Luční kvítí nad Haldou (304 hlasů) – 175 000 korun

 

2020 

Příbram změnila podmínky, participativní rozpočet je vyhlašován na dva roky a finanční dotace se zvýšila na 2 000 000 korun. Celkem bylo předloženo 17 návrhů, podmínky proveditelnosti splnilo 10 námětů a celkem hlasovalo 2042 lidí. Zvítězily:

 • Park pod Svatou (892 hlasů) – 900 000 korun
 • Oddychová zóna Nová Hospoda (695 hlasů) – 1 000 000 korun
   

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu

Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

participativní rozpočet 2022

 



Počet zobrazení: 554 | Aktualizováno: 04. 01. 2022