Nabídka základního vzdělávání v Příbrami - dotazník

0 0 0

 

V současné době probíhá dotazníkové šetření zabývající se možnostmi základního vzdělávání ve městě Příbram.

Dotazník je anonymní, je vyhotoven v listinné a elektronické podobě. Dotazník mohou vyplňovat i rodiče, jejichž děti nenavštěvují mateřskou nebo základní školu přímo v Příbrami. Vytištěný dotazník je možné odevzdávat do sběrných boxů umístěných v jednotlivých příbramských mateřských a základních školách a v Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram (Dětské skupiny a rehabilitační stacionář), popř. v Infocentru Městského úřadu Příbram do 31. 10. 2019. Elektronická verze dotazníku je zpřístupněna na webových stránkách: https://zakladni-vzdelavani.pribram.eu/

Děkujeme vám za vyplnění dotazníku.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: eva.svehlova@pribram.eu


MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram
Tyršova 108
261 19  Příbram
 

 

 Počet zobrazení: 1937 | Aktualizováno: 24. 09. 2019