Nástavbové byty budou odprodány stávajícím nájemníkům

"Nástavbové byty budou odprodány stávajícím nájemníkům. Není možné slib jednoho zastupitelstva změnit jenom proto, že už se to nehodí," řekla místostarostka Ženíšková.

Na pondělním jednání zastupitelé města Příbrami po téměř dvouhodinové diskusi rozhodli o tom, že nástavbové byty v Dlouhé a Milínské ulici v majetku města budou odprodány stávajícím nájemníkům. Zastupitelé tak většinově vzali na vědomí petici oprávněných nájemníků, kteří žádali stejné podmínky při prodeji, jako měla většina příbramských občanů. A také skutečnost, že v tomto případě se na základě rozhodnutí zastupitelstva z roku 2009 jedná o dokončení privatizace bytového fondu.

Podle Zásad č. 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram zastupitelé schválili prodej těchto nástavbových bytů za cenu 1500 Kč za metr čtvereční. Byty, vystavěné z dotace, nemohly být prodány dříve, než uplyne závazek. „Dotační závazek skončil na přelomu roku 2014 a 2015 a to, že zastupitelstvo v roce 2009 dalo příslib nájemníkům, že poté si budou moci byty odkoupit do svého vlastnictví, nás zavazuje tento slib dodržet,“ zdůvodnila rozhodnutí místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že mnozí z nájemníků tyto byty v dobré víře, že jim budou jednou patřit, rekonstruovali a investovali do nich své peníze i svůj čas.

V koalici, ani mezi ostatními zastupiteli, nepanoval na záležitost jednotný názor. Někteří zastupitelé preferovali ekonomický zorný úhel, někteří upřednostňovali původní příslib nájemníkům tehdejšího zastupitelstva. Tento druhý názor nakonec mezi zastupiteli zvítězil.

„I přesto, že jsme si vědomi, že tržní cena těchto bytů je násobně vyšší, z morálního i etického hlediska se musíme držet slibu daného tehdejším zastupitelstvem,“ doplnila důvod prodat nájemníkům byty za sníženou cenu Ženíšková.

Podmínkou k odprodeji nástavbových bytů je bezdlužnost nájemníků vůči městu Příbram ke dni uzavření kupní smlouvy a zřízení zákazu zcizení ve prospěch města Příbram jako věcného práva – tzn. byt nesmí být převeden na jiného vlastníka na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Podle starosty města Jindřicha Vařeky byla schválením odprodeje nástavbových bytů dokončena privatizace městského majetku. „Další byty ve vlastnictví města se za sníženou cenu již prodávat nebudou,“ konstatoval na závěr starosta.

Nástavbové byty v Dlouhé a v Milínské ulici
Nástavbové byty v Příbrami III/100-112 byly v letech 1997-1998 postaveny z dotací ze státního rozpočtu. Ze smluv o poskytnutí dotace vyplynul závazek města, že po dobu 20 let od kolaudace nepřevede vlastnictví domu, v němž se nacházejí dotčené bytové jednotky, na jinou osobu, a dále že po celou dobu zajistí užívání všech nově postavených bytů v domě k trvalému nájemnímu užívání. Tento závazek skončil v lednu roku 2015, kdy byl proveden poslední výmaz zástavních práv u nástavbových bytů. Tehdejší zastupitelstvo učinilo v roce 2009 nájemníkům příslib prodeje, že jakmile skončí zástavní právo, budou si moci byty v rámci privatizace odkoupit do osobního vlastnictví. Oprávnění nájemníci (ti, kteří uzavřeli nájemní smlouvu do 31. 12. 2013) si tak rozhodnutím zastupitelstva ze dne 27. 6. 2016 mohou byty odkoupit za cenu 1500 Kč/m2. Garance výše kupní ceny bude 2 roky.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2539 | Aktualizováno: 29. 06. 2016