Návrhy pro udělení výjimky je možné podávat do konce března

0 0 0

 

I přesto, že je doba nejistá, věříme, že se v letošním roce budeme moci účastnit řady sportovních a kulturních akcí. S pořádáním akcí, které se protáhnou do nočních hodin, souvisí také udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Nyní nastal čas, kdy je třeba o výjimku požádat.

 

Výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu schvaluje na základě žádostí pořadatelů zastupitelstvo města. „Stejně jako město, tak i soukromé subjekty připravují pro letošní rok kulturní akce, a to i s tím vědomím, že jejich pořádání může být s ohledem na vládní nařízení ohroženo. Za tento přístup všem organizátorům děkuji a rád bych připomněl potřebu požádat o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, pokud bude akce tuto dobu přesahovat,“ upozorňuje na potřebu požádat o výjimku starosta Jan Konvalinka

Aktuální znění vyhlášky v příloze stanovilo výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Náměty pořadatelů akcí, které by mohly narušit noční klid, budou přijímány do 31. března 2021. Zaslané podněty musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání. Všechny podané náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, kterou schvaluje zastupitelstvo města. 

Náměty můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240e
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 492 | Aktualizováno: 09. 03. 2021