Návštěvníci porušují stávající pravidla

 

Hezké počasí a vidina rozvolňování svádí návštěvníky k porušování stávajících pravidel

Přestože se všude mluví o rozvolňování protiepidemických opatření, v současné době je zatím stále zapotřebí dodržovat dříve nastavená pravidla. Sportovní zařízení města Příbram apelují na návštěvníky areálu Nový rybník a Hřiště pod Svatou Horou. 

V areálu Nový rybník i na Hřišti pod Svatou Horou nadále platí nastavená opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Lidé musí dodržovat rozestupy, nesmí tvořit hloučky a je potřeba chovat se zodpovědně a ohleduplně. Vzhledem k omezeným počtům osob na sportovištích a účasti sportovních celků je leckdy obtížné si na otevřených sportovištích zasportovat, a může tak docházet i ke konfliktům.

„Chci poprosit sportovní kluby a trénující skupinky, aby braly ohled i na osoby z řad veřejnosti, které chtějí venkovní sportoviště také využívat. Chápu, že situace je složitá pro všechny, ale slušné chování a vstřícnost vůči ostatním by neměly jít za žádných okolností stranou,“ komentuje situaci Jan Slaba, ředitel Sportovních zařízení města Příbram

V areálu Nový rybník a na jeho jednotlivých sportovištích byla pro podporu dodržování vládních nařízení posílena dozorová služba a nadále probíhají četné kontroly ze strany městské policie. Přesto není v silách provozovatele kontrolovat každé jednotlivé sportoviště nepřetržitě, obzvláště pak za hezkého počasí, kdy je návštěvnost vždy o poznání vyšší.

„Apelujeme na návštěvníky nejen našich venkovních sportovišť a areálů, aby respektovali všechna vládní nařízení, netvořili skupinky větší než je povoleno a dodržovali rozestupy. Zároveň bych chtěl poděkovat návštěvníkům, kteří opatření respektují a jsou k sobě navzájem ohleduplní, protože ne všichni mají tendence opatření porušovat.“ dodává Slaba.  

Sportovní zařízení města Příbram řeší tuto problematiku pravidelně také s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a dalšími subjekty. Pokud návštěvníci nebudou respektovat nařízení vlády, může se stát, že v zájmu bezpečnosti a s ohledem na zdraví návštěvníků i dalších osob, bude nutné některá sportoviště opět uzavřít, a to i v případě, že stát bude opatření rozvolňovat. 

 

Bc. Miroslava Poláková
Tisková mluvčí
Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII
tel. č.: 318 621 384, mob.: 773 041 753  

Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram 

 

Hřiště na Novém rybníku

 

Nový rybník

 

Hřiště pod Svatou HorouPočet zobrazení: 317 | Aktualizováno: 27. 04. 2021