Nechcete být členem okrskové volební komise?

0 0 0

 

První kolo prezidentských voleb se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (druhé pak 27. a 28. ledna).

V Příbrami ještě chybí několik členů a náhradníků ve volebních komisích. Z tohoto důvodu se starosta města obrací na veřejnost s žádostí o zvážení členství ve volební komisi. Zájemci (starší 18 let) se mohou přihlásit u paní Zuzany Tahadlové – tel. 318 402 332, e-mail: zuzana.tahadlova@pribram.eu.

Členům volební komise náleží finanční odměna.Počet zobrazení: 510 | Aktualizováno: 16. 12. 2022