Nestihli jste lhůtu ve správním řízení?

0 0 0

 

Nestihli jste lhůtu ve správním řízení? Po skončení nouzového stavu můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu.

Městský úřad Příbram může účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu, kdy úkon (např. odvolání, odpor, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden ve stanovené lhůtě (§ 41 správního řádu). Půjde zejména o případy, kdy úkon vyžaduje osobní účast u správního orgánu či např. osobní podání na poště.

Možnost prominout lhůtu se bude vztahovat na úkony s povinnou lhůtou v době od 12. března 2020 do zrušení nouzového stavu.

Více v dokumentu na úřední desce Počet zobrazení: 761 | Aktualizováno: 27. 03. 2020