Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Nevyužívaný podchod v Mariánské ulici bude zrušen

0 0 0

 

Již několik let se opakovaně otevírá otázka zrušení nevyužívaného podchodu pod železnicí v Mariánské ulici. Letos dojde k realizaci záměru.

 

Podchod v Mariánské ulici chodci postupně přestali využívat, což vedlo k jeho uzavření. Město dlouhodobě vede jednání se Správou železnic, majitelem podchodu, o jeho úplném zrušení, a k tomu by nakonec mělo dojít v letošním roce.

„Zrušení podchodu bude realizováno na náklady majitele, tedy Správy železnic, nicméně i město bude investovat, a to do zřízení kolektoru pro inženýrské sítě, který bude veden právě tímto podchodem. Zřízení kolektoru vyjde zhruba na 1 300 000 Kč,“ přiblížil informace starosta města Jan Konvalinka

Po dokončení prací na zrušení podchodu město zajistí finální opravu chodníku.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

podchod Mariánská 

 

Podchod Mariánská 2Počet zobrazení: 411 | Aktualizováno: 07. 07. 2021