Nové logo Příbrami

Rada města v pondělí 27. 7. 2015 vybrala vítěze veřejné soutěže na logo města Příbram.

Do soutěže, která probíhala od 5. 6. do 10. 7. 2015, se s návrhy přihlásilo 35 autorů. Pro vyhodnocení návrhů byla ustanovena hodnotící komise, jejímiž členy byli doc. Luboš Drtina a MgA. Jan Hora, vyučující grafického designu na vysokých školách, Hana Ročňáková, ředitelka Galerie Františka Drtikola Příbram, Ing. arch. Jaroslav Malý, architekt MěÚ, Mgr. Václav Švenda, místostarosta, Mgr. Vladimír Král, zastupitel, Mgr. Radka Škubalová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, a Bc. Zuzana Kučerová, vedoucí odboru kancelář města.

Na základě doporučení komise vybrala Rada města návrh MgA. Štěpána Holiče (Lemon Design).

„Většina českých měst hledající z jakéhokoli důvodu novou vizuální podobu řeší často stejný problém: až na několik výjimek není při tvorbě značky možné pracovat s původní erbovní symbolikou, neboť velké množství detailů a zdobení prakticky znemožňuje úspěšný převod do jednoduché vektorové formy. Při hledání vhodného základního kamene vizuálního stylu Příbrami jsem se přesto pokusil o převedení klasického znaku města do současného grafického jazyka tak, aby i při extrémním zmenšení zůstaly klíčové prvky srozumitelné. Návrh vizuálního stylu Příbrami je tudíž postaven s respektem vůči bohaté tradici města a přitom netrpí omezenou funkčností nebo náchylností vůči módním trendům,“ popsal autor vítězného loga MgA. Štěpán Holič myšlenku svého návrhu.

Snahou radnice je vytvoření nové jednotné vizuální identity města, která sjednotí současnou nesourodou a roztříštěnou prezentaci města. „Pokud se chce město v současné době prezentovat navenek, používá k těmto účelům svůj heraldický znak, který patří k tomu nejcennějšímu, co město má. S tím souvisí skutečnost, že se často objevuje i tam, kde ztrácí svou důstojnost a výsadní postavení, proto má být používán přednostně k reprezentativním účelům a formální komunikaci města jako instituce,“ doplňuje starosta Ing. Jindřich Vařeka.

V běžné komunikaci se bude používat nové logo, jež se promítne do všech komunikačních kanálů města (web města, Facebook, Kahan, propagační tiskoviny i orientační systém města). Logo ale i písmo, barevnost a grafické prvky představují základ postupně budované jednotné vizuální identity, která bude definovat novou ucelenou a kultivovanou prezentaci města.

Všechny soutěžní návrhy log budou vystaveny v termínu od 5. 8. do 23. 8. 2015, denně od 9 do 17 hodin (kromě pondělí) v Galerii Františka Drtikola v Zámečku - Ernestinu.

Zuzana Kučerová, vedoucí odboru kancelář města
Tel.: 318 402 319
Mobil: 778 727 961
E-mail: zuzana.kucerova@pribram-city.cz
Městský úřad, Tyršova 108, 261 19   Příbram

 

 

 Počet zobrazení: 5863 | Aktualizováno: 29. 07. 2015