Nový režim sekání trávníků

0 0 0

 

V posledních letech jsou ve městě vytipována místa, kde probíhá sekání trávy v omezeném režimu. Město tímto krokem chce podpořit pestrost porostu a odolnost proti klimatickým výkyvům, zejména při vysokých teplotách.

 

Řada měst se každoročně potýká s otázkou, zda sekat či nesekat zeleň, a především v jakém rozsahu. V Příbrami je již několik let uplatňován systém, kdy je v některých lokalitách vynecháno několik plánovaných sečí.

 

„Ponecháním vyššího travního drnu chceme podpořit pestrost porostu a odolnost proti klimatickým výkyvům, zejména při vysokých teplotách. Zároveň chceme přilákat do trávníků různý hmyz a zvýšit tím biodiverzitu našeho města,“ uvádí k nastavenému systému místostarosta Miroslav Peterka

Mezi vytipované lokality, kde bude sekání trávy prováděno omezeně, patří tradičně velké plochy u Gymnázia Legionářů, v sadě Na Leštině, v ulici Mariánská a u hřiště na Čertově pahorku. Dále budou ponechány louky pod březohorským hřbitovem, za Junior klubem a v Lesoparku Litavka. Technické služby spolu s Odborem životního prostředí vytipovaly další vhodné travní porosty ve dvorech v Ostravské ulici, Petra Bezruče, Aloise Jiráska, v sadu na Svaté Hoře, ve dvoře za Riegrovou ulicí, v parku na nádraží a pod hřištěm na Komenského náměstí. 

Výše uvedené lokality budou označeny cedulkami a sekání trávy na nich proběhne pouze dvakrát v průběhu sezony. Okraje pozemků budou posekány tak, aby byla zajištěna viditelnost u komunikací a aby trávník nepřerůstal do chodníků. Na větších pozemcích budou vysekány cestičky pro průchod mezi kvetoucími letničkami. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 sekání trávy

 

 Počet zobrazení: 474 | Aktualizováno: 11. 05. 2023