Nový výtah v DPS Hradební

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Příbrami I dostali nový výtah

Z nového výtahu se těší obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici. Do užívání jej dostali již před Velikonocemi. Přípravné práce započaly v prosinci minulého roku, vlastní stavba nového výtahu byla zahájena 24. února.

Kolaudace nového výtahu proběhla 24. března.  Celkové náklady na nový výtah dosáhly částky 678 000,- bez DPH (z ceny budou odečteny méněpráce ve výši 11.000,- Kč za malování). V rekonstrukcích výtahů v domech s pečovatelkou službou město Příbram pokračuje. Další nový výtah se již buduje v DPS v ulici Jana Drdy.

 Počet zobrazení: 2656 | Aktualizováno: 30. 03. 2016