O odpadu vtipně: Bylo, nebylo aneb Bio, neBio

 

Seriál "O odpadu vtipně" příbramské studentské televize GymTV pokračuje dalším dílem. Tentokrát se týká třídění bioodpadu. Jak se píše na webu trideniodpadu.cz, bioodpad nemá nic společného s biopotravinami, a dokonce ani s biografem. Jednoduše řečeno jsou to zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy to, co oloupete, okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to například posekaná tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské výroby.

Novela zákona o odpadech z roku 2014 stanovila povinnost každé obce v ČR zajistit pro domácnosti místa k uložení bioodpadů. Proto i v  Příbrami rozmístily Technické služby postupně 140 kontejnerů, které vyvážejí dvakrát týdně. Už před novelou zákona však v Příbrami zelený odpad z ošetřování veřejné zeleně nekončil na skládce. Ročně bylo předáváno až 2000 tun listí, trávy, štěpky a dřevní hmoty firmám, které rostlinné zbytky dále zpracovávaly.

Sběrem bioodpadu z domácností by se mělo dosáhnout dalšího snížení množství komunálního odpadu, který je nyní ukládán na skládku. „Víme, že v každém domácím odpadkovém koši až čtvrtinu odpadků tvoří různé odřezky zeleniny, ovoce, skořápky z vajíček, zelené natě, tvrdé pečivo a podobné zbytky, které velmi dobře napomáhají tlení kompostu,“ vysvětluje zástupce ředitele Technických služeb města Příbrami Libor Michvocík.

„Pokud by obyvatelé třídili bioodpad správně, mohlo by to ve výsledku výrazně zmenšit množství odpadů ukládaných na městskou skládku, a tím i třeba snížit poplatek, který všichni musíme za odpady městu platit,“ doplňuje místostarosta města Příbram Václav Švenda.

 

VYZRÁLÝ A VOŇAVÝ KOMPOST

Bioodpady jsou na třídění nejnáročnější. Tlecí proces začíná už v kontejneru, a když je pak vyprázdněn a svezen na městskou kompostárnu, lze už velmi obtížně oddělit, co do směsi nepatří. Jednoduše řečeno, o bioodpadu platí totéž, co o všech ostatních druzích odpadu, které se snažíme zpracovat. Čím kvalitnější výstup z něj chceme, tím kvalitnější musejí být zdroje na vstupu. Samotný kompostovací proces trvá na kompostárně v Příbrami osm až deset týdnů v závislosti na teplotě a srážkách. Kompostování se děje aerobním způsobem na volně ložených zakládkách, kdy je tráva ze sekání města promíchávána s dřevní štěpkou, loňskou listovkou a případně pilinami tak, aby se docílilo co nejlepšího procesu. Na konci je vyzrálý, voňavý rekultivační kompost, který Technické služby vracejí zpět na trávníky při vyrovnávání terénů či zkvalitňování zeminy.

 

KAM S ODPADEM ZE ZAHRAD

Trávu, listí, větve z prořezů stromů a křovin, piliny a nepotřebnou zeminu můžete bezplatně odvézt na městskou kompostárnu v Mlynářské ulici v Příbrami. To je tam, kde se nachází i Sběrný dvůr. Pracovníci zkontrolují, zda ve vašem bioodpadu není nic zakázaného, a odpad od vás převezmou. V případě, že bioodpad bude obsahovat nekompostovatelné příměsi (např. stavební suť v hlíně nebo neidentifikovatelné zbytky potravin), odpad nebude přijat.

Kompostárna je otevřena stejně jako Sběrný dvůr. Ve všední dny od 9.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin. Kromě nádob pro zelené odpady z kuchyní ještě každý pátek Technické služby města Příbrami navíc každý víkend přistavují na celkem dvanáct pravidelně se střídajících míst dva velkoobjemové kontejnery k uložení odpadů ze zahrad. Rozpis svozu těchto kontejnerů najdete na www.ts-pb.cz.

Další z videoklipů školní televize Gymnázia Příbram, Legionářů – GymTV, které tato televize natočila ve spolupráci města Příbram k podpoře třídění, najdete na městském kanálu YouTube zde: https://youtu.be/4TzvAVkq1tk

 

 

Co (ne)patří do hnědých kontejnerů

Ano: zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořechové skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva, hlína z květináčů, spadané ovoce.

Ne: kosti, maso, kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, sutě, kameny, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, zbytky jídel, oleje. Rozhodně se do hnědých kontejnerů neukládá žádný odpad v igelitových taškách. Obsluha svozového auta kontejner obsahující odpad v igelitových taškách nevyveze a je pak svezen jako komunální odpad. 

 

Pavlína Svobodová, DiS.
tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 1492 | Aktualizováno: 10. 08. 2018