O odpadu vtipně v novém seriálu GymTV

 

Je po Vánocích a mladý muž se blíží ke kontejneru na tříděný odpad s velkou lepenkovou krabicí. Vhodí ji do nádoby na papírový odpad, ale krabice… Co se stane dál? Na to se můžete podívat v novém videoklipu, který připravili příbramští gymnazisté.

Lidé v Příbrami si na třídění odpadu už zvykli, vědí, do jakých kontejnerů mají odpad odkládat, a díky tomu se postupně daří snižovat objem nevytříděného odpadu. Kromě množství je však důležité sledovat ještě jeden další podstatný aspekt, který je v celém procesu třídění a následného zpracování tříděného odpadu velmi důležitý. Ptáte se, který to je? Odpověď na tuto otázku se dozvíte v novém videoklipu, který připravila školní televize Gymnázia Příbram, Legionářů - GymTV.

„Gymnazisté ve spolupráci s městem a Technickými službami města Příbram natočili videoklip, který vtipnou formou na tento aspekt třídění upozorňuje,“ řekl příbramský místostarosta Václav Švenda a upozornil, že videoklip je tematicky laděn k vánočnímu, resp. povánočnímu období. Ani on ale neprozradil pointu krátkého příběhu. S tou se můžete seznámit na městském kanálu YouTube zde: https://youtu.be/sMFbAEUJAHQ  

Spolupráce s GymTV však jedním videem nekončí. V průběhu příštího roku přichystá televize seriál dalších videoklipů s tématem nakládání odpadu v Příbrami. Pokračování by se měla vztahovat vždy k určitému období nebo problému, který město v souvislosti s odpadem řeší. „Cením si této spolupráce, kterou jsme finančně podpořili spíše symbolickou částkou. Už první klip jasně ukazuje, že mladí lidé projevují nadhled a vtip, který může přivést více lidí ke správnému nakládání s odpadem,“ dodal Václav Švenda.

Videa budou také promítaná v příbramském kině před začátkem filmů.

Videa najdete:
Facebook.com/mestskyuradpribram
YouTube.com (Město Příbram)

  

TŘÍDĚNÝ ODPAD V PŘÍBRAMI:
Město Příbram provozuje systém třídění odpadu, který zahrnuje separaci plastů, papíru, skla, kovu, bioodpadu, nápojových obalů či vysloužilých elektrospotřebičů. Občané mohou odkládat odpad do specializovaných kontejnerů, které se nacházejí po celém městě. Odpad, který nelze třídit ani ukládat do běžných popelnic, lze předat ve sběrném dvoře. Podrobnější informace o třídění naleznete na webu města 

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 2034 | Aktualizováno: 20. 12. 2017