O sociální sféře trochu jinak

0 0 0

Informace místostarostky 21. 5. 2015

Nepublikuji tolik článků jako mí pilní kolegové. Snažím se však pravidelně  „zásobovat“ informacemi ze sociální oblasti tiskovou mluvčí naší radnice, nedávno jsme také uspořádali ve věci chystaných změn v sociální sféře tiskovou konferenci pro novináře. Teď snad nadešla ta správná chvíle k tomu, kdy se i já mohu vyjádřit subjektivně, tedy ne jazykem oficiálních tiskových zpráv.

Celý svůj profesní život jsem se zabývala prací ve zdravotnictví a později rozvojem sociálních služeb v neziskové organizaci. Jako zdravotní sestra jsem léta pracovala v akutní medicíně a poté jsem se 6 let svého života věnovala budování charitativní organizace v Příbrami, jejíž služby se podařilo rozšířit na více než tisíc klientů, kterým byla poskytována sociální a zdravotní péče.

Nepíši o tom proto, aby mě někdo ocenil, či snad dokonce obdivoval. Píši o tom proto, že chci zdůraznit, že o této práci něco vím a že už jsem leccos pracovně i lidsky v životě zažila. Protože jsem měla vážné výhrady k poskytování zdravotních a sociálních služeb městem Příbram, rozhodla jsem se vstoupit do politiky a následně na radnici s tím, že se pokusím nastavit výchozí podmínky tak, aby systém mohl fungovat jako celek, a nikoliv jako nahodilé a vlastně nijak neprovázané činnosti.

Počítala jsem s tím, že to, co si od bývalého vedení radnice převezmu, nebude v té nejlepší kondici už z toho důvodu, že tato oblast se v posledních letech opravdu rychle vyvíjí, a mohla jsem tudíž očekávat, že bude co zlepšovat. Nicméně, ráda bych se jasně a zřetelně vyjádřila tak, že výsledek činnosti mého předchůdce na radnici v oblasti sociální svědčí o tom, že této problematice nerozuměl, možná ani rozumět nechtěl.

Prakticky každý den při odkrývání dalších a dalších nedostatků mi zní v uších věta pana MVDr. Řiháka, cituji: “Sociální služby v Příbrami jsme nastavili opravdu dobře.“ K tomu mohu říci snad jen to, že předchozí vedení se o nějaké “nastavení“ sociální a zdravotní péče ani pokusit nemohlo, neboť nevědělo, že něco takového vůbec existuje.

K rozšířené (elektronické) verzi tohoto článku je připojeno schéma organizace sociálních a zdravotních služeb poskytovaných a organizovaných městem Příbram tak, jak by již brzy mělo fungovat. Nikdo nemá patent na rozum a vždy existují i lepší řešení. Zcela určitě se bude i toto schéma časem vyvíjet a měnit, ale pro základní představu o principu fungování této oblasti je to pro tuto chvíli snad dostačující.

Celé schéma popsat v jednom článku je nesplnitelný úkol, ale v budoucnu bych ráda postupně provedla laickou veřejnost jeho jednotlivými částmi a věřím, že pozornému čtenáři celé to naše snažení nakonec začne dávat smysl.

Závěrem bych ráda dodala, že má kritika bývalého vedení radnice a pana Řiháka jmenovitě mi nijakou radost nečiní. Cítím však nutnost se vůči permanentním útokům především pana exstarosty alespoň jednou důrazně ohradit. Není jistě ku prospěchu Příbramáků, když bývalý starosta a bývalý hejtman obchází úředníky na krajském úřadě, který je mimochodem důležitým poskytovatelem dotací, a zpochybňuje smysl zřízení Centra sociálních a zdravotních služeb v Příbrami. Nelíbí se mi, že lidé, kteří pracovně i politicky tolikrát zklamali, nemají ani špetku studu či pocitu viny, s drzým čelem se vyjadřují ke všemu, brání všemu novému a kladou překážky všude tam, kde jen trochu mohou. Ve své době skutečně nikdo nebránil minulému vedení pružně reagovat na zvyšující se nezaměstnanost a zhoršující se ekonomickou situaci mnohých rodin a jednotlivců.

Smyslem naší práce je např. koncepční změna v bytové politice, která by měla zavést do Příbrami nové pojmy a režimy, jako jsou např. „prostupné bydlení“, „prostupné zaměstnávání“, „sociální firma“ apod. Po léta neřešena zůstala např. i otázka bezdomovectví, registrace záchytné protialkoholní stanice, ubytoven atd. S řešením těchto problémů budeme postupně veřejnost seznamovat.

I přes výše uvedené obtíže jsem stále přesvědčena o tom, že naše snažení povede k vytčenému cíli a možná je jednou i někdo ocení.

Bc. Alena Ženíšková, místostarostka města Příbrami

 

Schéma

 

 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 3978 | Aktualizováno: 21. 05. 2015