Občané v Lazci se dočkají nové kanalizace.

 

Občané v Lazci se dočkají nové kanalizace. Projekt vyjde na 70 miliónů korun

 

Jednou z největších investičních akcí letošního roku je vybudování kanalizace v osadě Lazec. S realizací projektu se začne v jarních měsících. 

Přípravy jsou dokončeny, smlouva s dodavatelem stavebních prací je podepsána, takže nic nebrání tomu, aby na jaře byla zahájena samotná výstavba kanalizace. Do výběrového řízení bylo podáno devět nabídek, přičemž vítěznou firmou se stala společnost FK Bau, a. s.,
a smluvní cena činí 68.780.881,73 Kč včetně DPH, což pro pokladnu města znamená úsporu o více než 20 miliónů Kč oproti předpokládané hodnotě této investice. 

„Výsledek zadávacího řízení vnímám velmi pozitivně zejména s ohledem na skutečnost, že na oltář ekonomické výhodnosti nebyla položena kvalita dodavatele stavebních prací. Vybraný dodavatel musel v zadávacím řízení prokázat nejen zkušenosti s liniovými stavbami obdobného rozsahu, ale také certifikaci z hlediska řízení jakosti a ochrany životního prostředí, což považujeme za nezbytné s ohledem na polohu investiční akce v blízkosti CHKO Brdy,“ hodnotí výsledek výběrového řízení starosta města Jan Konvalinka

Na jedné straně dojde ke zlepšení kvality bydlení, což bude na straně druhé po dobu výstavby vykoupeno určitým omezením. „Rád bych touto cestou také uklidnil obyvatele v dané oblasti, že město vyvíjí maximální snahu minimalizovat dopady stavebních prací na jejich každodenní život. Stejně tak i dopravní obslužnost v Lazci bude zajištěna po celou dobu stavby,“ dodal Jan Konvalinka

  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 364 | Aktualizováno: 22. 01. 2021