Obnova břehového porostu v Lesoparku Litavka

 

Odbor životního prostředí vydává zprávu o potřebném kácení v Lesoparku Litavka. „Na základě oznámení správce vodního toku řeky Litavky, kterým je Povodí Vltavy, s. p., dojde v lesoparku k pokácení nebezpečných stromů podél koryta řeky. Samotné řešení vychází z odborného dendrologického posudku č. 012018 firmy Treemen a z Návrhu managementu břehového porostu Litavky Povodí Vltavy, s. p.,“ zní prvotní informace z Odboru životního prostředí a následuje přiblížení celé problematiky.

Většinově jde o stárnoucí jedince, kteří v omezeném prostoru hustého zápoje trpí řadou aspektů zhoršeného zdravotního stavu. Kořenový systém stromů negativně ovlivňuje i kolísání hladiny řeky. Převažujícím topolům v pokročilém věku křehnou větve, lámou se a vzhledem k habitu stromů mohou způsobit vážné zranění návštěvníkům parku. Několik havarijních jedinců již bylo vloni odstraněno, dva dokonce spadly. Stromy se naklání nad cestu i přilehlé budovy a hrozí i materiální škody.

Na základě všech těchto skutečností a na doporučení odborníků je potřeba situaci řešit. Technické služby ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem odstraní 23 ks stromů, z toho jeden smrk omorika, který se naklání na dráty elektrického vedení. Ostatní druhy jsou olše lepkavá, olše šedá, vrba bílá, topol kanadský. Kácení proběhne v etapách. Za chybějící jedince budou vysazeny nové stromy vhodných taxonů.

Doufáme, že toto radikální řešení bude přijato jako jediné možné v rámci zachování bezpečí při rodinných procházkách ve volném čase obyvatel. V loňském roce proběhlo v součinnosti s obcí Bohutín, TS Příbram a Povodím Vltavy odstranění náletů a vyčištění koryta řeky pro zkulturnění tohoto prostoru a pozvání nových návštěvníků.

Chceme, aby lidé měli kam zamířit a vychutnat si krásné dny v přírodě bez obav o své zdraví.

 

Eva Švehlová, DiS. tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 Počet zobrazení: 1303 | Aktualizováno: 08. 03. 2019