Odpověď starosty na výzvu Klubu zastupitelů za Šanci pro Příbram

Vážení kolegové,

dovolte, abych Vám poděkoval, že také zastupitelé města zvolení za Šanci pro Příbram vyjadřují velký zájem o životní prostředí ve městě a jeho blízkém okolí a o zdraví obyvatel Příbramska a Váš klub podal žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, jež by se zabývalo výhradně projednáním otázky těžby a úpravy kamene na odvalu šachty číslo 15 bývalých UD Příbram.

Předpokládám, že žádost Vašeho klubu (je datována 24. 8. t. r.) se zřejmě minula se zásadními informacemi o vývoji v této záležitosti z posledních několika týdnů, mj. pak s prohlášením správce odvalu, společnosti DIAMO, s. p., SUL, že s firmou Ekototalbau,CZ neuzavře smlouvu na činnosti, které se staly předmětem kritiky veřejnosti. My z toho nyní vyvozujeme, že v danou chvíli je tato otázka vyřešena a k těžbě kameniva na zmíněném odvalu podle podané žádosti nedojde. Nepovažujeme však tuto záležitost za definitivně vyřešenou. Na jedné straně se mohou objevit další podobné případy, na straně druhé považujeme odvaly šachet uranových dolů za ekologickou zátěž, kterou bude třeba vhodným způsobem likvidovat.

Byli bychom neradi, kdybychom byli v blízké nebo vzdálenější budoucnosti postaveni do podobné situace, kdy by se mělo město vyjadřovat k velmi zásadním otázkám bez důkladné znalosti věci a v krátkém čase.

Proto svoláváme na den 16. září t. r. veřejnou besedu s občany města k otázce ekologických zátěží a rizik v našem regionu a k tomu, jak se s nimi případně vypořádat. Svoji účast zatím potvrdili někteří odborníci na tuto problematiku, např. p. Ing. Karel Bláha, CSc., a Dr. Přibyl z MŽP, ředitel DIAMO, s. p., SUL, pan Ing. Plojhar spolu s panem Ing. Skálou ze stejné organizace, paní inspektorka Ing. Šeflová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, zveme také zástupce společnosti RWE, která provozuje na Hájích podzemní kavernový zásobník zemního plynu, ředitele Kovohutí Příbram, společnosti Ekoinvest a Ekototalbau, starosty obcí, jichž by se mohla případná likvidace odvalů z šachet někdejších uranových dolů týkat, zástupce ze Středočeského kraje, představitele osadních výborů, všechny zastupitele města a samozřejmě a především občany Příbramě a okolí, aby se v besedě s těmi nejpovolanějšími dozvěděli i oni relevantní informace a ty nezůstaly skryty jen za dveřmi některých kanceláří. Pokusíme se také zajistit i účast generálního ředitele podniku DIAMO, pana Ing. T. Rychtaříka, jakkoli v této chvíli ještě nemůžeme přislíbit jeho účast.

Veřejná beseda s občany se uskuteční výše zmíněného dne v sále Úřadu práce v Příbrami od 17.00 hod. a chceme z ní zajistit také on-line přenos, tak jak je už obvyklé při jednáních zastupitelstva města.

Samozřejmě respektujeme právo Šance pro Příbram navrhnout svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města k tomuto problému, a pokud potvrdíte, že na svém požadavku trváte, svoláme jej. Z důvodu krátké doby potřebné k organizaci jednání však v žádném případě nemůžeme zaručit účast osob, o jejichž přítomnost na zasedání máte zájem. Ty ovšem budou, snad i v ještě kompletnějším složení, přítomny na zmíněné Veřejné besedě, kam jste samozřejmě zváni.

Předpokládám, že Zastupitelstvo města se bude otázkou likvidace ekologických zátěží a rizik ve městě a jeho okolí nepochybně důkladně zabývat na některém z příštích svých řádných zasedání – už i na základě relevantních informací, jichž se nám dostane z výše zmíněné besedy. Pokud však Váš klub potvrdí svoji vůli a bude trvat na svolání i mimořádného zastupitelstva, samozřejmě budu respektovat Vaše přání a zasedání svolám. Očekávám v tomto směru Vaše vyjádření obratem.

S pozdravem

Ing. Jindřich Vařeka, starosta města

 Počet zobrazení: 2811 | Aktualizováno: 31. 08. 2015