Omezení úředních hodin na MěÚ Příbram

 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a vládou přijatým opatřením proti šíření koronaviru oznamujeme, že Městský úřad Příbram do 17. 4. 2020 omezuje úřední hodiny, a to:  pondělí 8:00–11:00, středa 13:00–16:00

Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti probíhá pouze prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v uvedených úředních hodinách (použijte zvonek vedle vchodu do budovy).

Neodkladné úřední záležitosti lze vyřídit ve stanovených úředních hodinách po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě. Všechny budovy úřadu jsou pro veřejnost uzavřeny. Nadále žádáme občany o upřednostnění telefonické nebo elektronické komunikace (e-mailem, datovou schránkou), popř. prostřednictvím pošty.

Pro úhradu plateb využijte bezhotovostní platební styk, uzavřena je i pokladna. Poplatky za komunální odpad a za psy lze uhradit až do 30. 6. 2020 bez jakékoli sankce. Údaje pro bezhotovostní platbu jsou uvedeny na složence, popř. lze tyto údaje získat telefonicky na tel. č. 318 402 341, 318 402 241 a 318 402 263 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu, alena.kolingerova@pribram.eu, vladimira.cerna@pribram.eu.

Vydávání známek na popelnice a psy je až do odvolání pozastaveno. Komunální odpad bude vyvážen bez omezení.

Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu

Základní tel. kontakty - ústředna, podatelna:
318 402 211, 318 402 210, 318 402 217, e-mail: e-podatelna@pribram.eu

V Příbrami dne 13. 4. 2020

 

Mgr. Jan Konvalinka v. r.   
starosta

Ing. Jaroslava Poláková v. r.
tajemnice MěÚ

 

 Počet zobrazení: 1173 | Aktualizováno: 13. 04. 2020