Pamětní deska Hermíny Týrlové bude upravena

 

V Příbrami se narodila či působila řada významných, mnohdy celosvětově uznávaných osobností. Mezi nimi také scenáristka, režisérka a animátorka Hermína Týrlová.

 

V roce 2000 byla členy Společnosti občanů a přátel Březových Hor umístěna pamětní deska na dům čp. 240, který neteř Hermíny Týrlové uvedla jako dům rodný. Na sklonku loňského roku, tedy v době 120. výročí narození paní Hermíny, byla v matričních knihách dohledána informace, že zmíněný dům není domem rodným, ale domem, ve kterém animátorka část svého nelehkého dětství prožila. 

Hermína Týrlová se narodila 11. prosince 1900 na Březových Horách jako nejmladší z pěti dětí chudé hornické rodiny. S ohledem na majetkové poměry se rodina často stěhovala a žila postupně v několika březohorských domech

„Na základě zjištěných okolností a veřejné diskuze jsme svolali jednání zástupců Společnosti občanů a přátel Březových Hor a Státního oblastního archivu. Na této schůzce došlo k dohodě, z níž vyplývá, že se Společnost občanů a přátel Březových Hor, která nesouhlasí s přestěhováním desky, postará o úpravu nápisu, který bude nově odkazovat ne na rodný dům, ale na dům, ve kterém Hermína Týrlová část svého života pobývala,“ okomentoval společné jednání starosta města Jan Konvalinka

Změna na pamětní desce na březohorském domě čp. 240, který je v soukromém vlastnictví, bude dle příslibu Společnosti občanů a přátel Březových Hor realizována v průběhu letošního roku. „Dle zápisu matričních knih je rodným domem paní Hermíny Týrlové dům čp. 128. Jsem opravdu rád, že jsme se se Společností občanů a přátel Březových Hor korektně domluvili,“ doplnil informace starosta Konvalinka. 

  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

Zleva: Jiří Schmidt, Věra Smolová, Lea Enenkelová, Jan Konvalinka.Počet zobrazení: 299 | Aktualizováno: 08. 02. 2021