Placení místních poplatků

 

Poplatky za komunální odpad a psy je možné platit několika způsoby

31. březen je dnem, kdy je třeba mít zaplaceny místní poplatky, tedy poplatek za komunální odpad a za psy. Poplatky je možné hradit několika způsoby.

Místní poplatek za psy je ve stejné výši jako v loňském roce, poplatek za odpady je pro rok 2021 stanoven na částku 600 Kč za osobu.

 

Poplatky je možné platit několika způsoby:

1. bezhotovostní platbou na účet města

  • poplatek za odpad na číslo účtu 1783-521689309/0800
  • poplatek za psy na číslo účtu 60038-521689309/0800

Variabilní symbol, který pro občany zůstává stejný jako v minulých letech, je možné získat u pracovníků úřadu na telefonních číslech 318 402 341, 318 402 241 a 318 402 263 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu

2. prostřednictvím Portálu občana (registrace na https://portalobcana.pribram.eu),

3. platební kartou nebo v hotovosti v pokladně MěÚ Příbram,

4. složenkou na účet města.


Vzhledem k současné situaci v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 žádáme o upřednostnění bezhotovostního platebního styku před platbou v hotovosti v pokladně. 
Tato žádost směřuje zejména k občanům bydlícím v bytech.

Občané, kteří si potřebují vyzvednout známku (majitelé rodinných domů a psů), se musí dostavit osobně, v ojedinělých případech lze dohodnout individuální postup.

V době platnosti vládních opatření je pokladna otevřena pouze v omezených úředních hodinách, tedy v pondělí 8 - 13 h., ve středu 12 - 17 h.

Rovněž upozorňujeme občany, že není nutné s úhradou poplatku vyčkávat až na doručení složenky s předepsanou platbou. Složenky tiskneme a doručujeme cca v druhé polovině března, a to pouze občanům, kteří již dříve poplatky neuhradili. Včasnou úhradou poplatků přispějete ke snížení nákladů na tisk a distribuci složenek. 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: eva.svehlova@pribram.eu

 Počet zobrazení: 751 | Aktualizováno: 20. 01. 2021