Plzeňská ulice: kostky zmizí, nahradí je asfalt

Tisková zpráva 19. 10. 2015

Dlažební kostky v Plzeňské ulici nahradí asfalt. Vydlážděna kamennou dlažbou však zůstanou podélná parkovací místa, která budou nově po obou stranách komunikace. Předpokládaný termín zahájení této rekonstrukce se chystá na první polovinu roku 2017. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic, který jako vlastník vyslyšel stížnosti občanů na hluk.

„Ředitelství silnic a dálnic jako vlastník komunikace I/66 zadalo zpracování projektu z důvodu četných stížností obyvatel ulice Plzeňská na nadměrný hluk,“ uvedl k chystané akci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že rekonstrukce se týká úseku od křižovatky s ulicí Riegrova po křižovatku s ulicí Hradební, tedy části, která jediná zůstala v žulovém povrchu. Zbylé části od náměstí T. G. Masaryka a od Dolejší Obory již byly zrekonstruovány.

„Omezení hluku z provozu automobilů je pouze jedním parametrem pro zlepšení kvality životního prostředí, ale město usiluje i o zvýšení kvality estetické a pobytové,“ doplňuje starostu městský architekt Jaroslav Malý s tím, že kamenná dlažba je samozřejmě kvalitnější přírodní materiál oproti asfaltu, ale nevýhodou je právě větší hlučnost. „Původní projekt ŘSD počítal se 100% odstraněním žulových kostek a v celém rozsahu nahrazením asfaltovým povrchem, my jsme však jako město dosáhli toho, že podélná parkovací stání budou v žulových kostkách ponechána,“ vysvětluje na závěr architekt Malý s tím, že při parkování nebudou mít kostky vliv na hlučnost a naopak umožní lepší vsakování dešťových vod a hodí se více do intravilánu města.

Do budoucna by město chtělo navíc prostory Plzeňské ulice doplnit výsadbou zeleně, která by rovněž přispěla k redukci hluku z provozu automobilů a zvýšila kvalitu prostředí.  

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 3042 | Aktualizováno: 19. 10. 2015