Podpora vzdělávání na Příbramsku

 

 

Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území Příbramska, podpořený z MŠMT, resp. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, je již téměř rok v „běhu“. Partnery města Příbram v projektu MAP II ORP Příbram jsou Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko. Do projektu je zapojeno 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z Příbramska.

Na zasedání Řídícího výboru MAP II v prosinci 2019 byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP II, resp. schválen zásobník projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Tyto subjekty v případě svého zájmu mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území.

Strategický rámec v současné době obsahuje 256 projektů v celkové výši kolem 1 mld. korun. Jsou to projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť.

Při aktualizaci Strategického rámce MAP se také ukázalo, že školy za poslední 4 roky, tedy za období 2016-2019, již mnoho investovaly do vylepšení své infrastruktury a vybavení a podařilo se již 30 projektů ve výši 200,5 milionů korun zrealizovat. Finanční prostředky školy, resp. zřizovatelé škol, získaly z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů.

Považujeme toto za velký úspěch škol i jejich zřizovatelů. Velké poděkování patří všem zřizovatelům škol, kteří investují mnoho prostředků z vlastních zdrojů a aktivně vyhledávají další fondy a dotace tak, aby školy měly kvalitní a moderní vybavení pro výuku našich dětí.

 

Realizační tým MAP II

www.mappribram.cz

 

      Jince - keramická dílna ZŠ

 

 

      


      ZŠ Březnice - učebna

 

 

     

     Obecnice - centrum vzdělávání

 

 Počet zobrazení: 476 | Aktualizováno: 18. 02. 2020