Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Poplatek za odpad zůstává stejný

0 0 0

Poplatky za svoz odpadu zůstanou na stejné úrovni jako v letošním roce: 552 Kč za poplatníka

Příbramští zastupitelé se na svém posledním zasedání přiklonili k tomu, aby poplatek za svoz komunálního odpadu zůstal i pro rok 2017 na současné výši 552 Kč. Tato částka za poplatníka sice neodpovídá výši skutečných nákladů na svoz, rozdíl však město Příbram vykryje ze svých zdrojů.  Vyhláška nabývá platnosti 1. 1. 2017.

V loňském roce odvezly Technické služby města Příbrami na skládku zhruba deset a půl tisíce tun komunálního odpadu za celkovou částku cca 20 milionů Kč. Děleno počtem 32.908 poplatníků to ve skutečnosti znamená 606 Kč za jednotlivce. „Vzhledem k tomu, že očekáváme zvýšený příjem ze skládky, jejíž 2. etapa by se měla rozběhnout začátkem nového roku, ponecháváme poplatek na stejné výši jako vloni,“ uvedl starosta města Příbram Jindřich Vařeka s doplněním, že schodek za obyvatele doplatí město. Kromě příjmů ze skládky, kde město vlastní pozemky, vyšší výnosy očekává také ze svozu bioodpadu a ze sběrného dvora.

Starosta Vařeka dále upozornil na fakt, že od roku 2017 se však zvyšuje částka, která se musí odvádět do Státního fondu životního prostředí za každou uloženou tunu odpadu. „Z 500 Kč za jednu tunu se částka zvyšuje na 700 Kč,“ uvedl.  „Jediný způsob, jak se občané budou moci vyhnout zvyšování poplatků, je třídění. Je důležité vědět, že daň za uloženou tunu odpadu se platí pouze z netříděného, tzv. komunálního odpadu,“ konstatoval starosta. „Občanům tedy vzkazuji jediné. Třídit, třídit, třídit,“ dodal.

Třídit, třídit, třídit
 „Je to jednoduché. Nejen že se ve výsledku díky kvalitnějšímu třídění dostane do městské pokladny více peněz, ale zároveň se i sníží náklady za odvezený komunální odpad, a poplatky se tak pro občany nebudou muset zvyšovat,“ doplnil místostarosta města Příbram Václav Švenda.

„Pokud v našem městě nezačneme více třídit a náklady za svoz komunálního odpadu budou i nadále stoupat, tak se zdražení poplatku za svoz zkrátka nevyhneme,“ uzavřel místostarosta.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 4983 | Aktualizováno: 14. 10. 2016