Poplatky za komunální odpad a psy je možné platit několika způsoby

0 0 0

 

31. březen je dnem, kdy je třeba mít zaplaceny místní poplatky, tedy poplatek za komunální odpad a za psy. Poplatky je možné hradit několika způsoby.

Místní poplatek za psy je ve stejné výši jako v loňském roce, poplatek za odpady je pro rok 2023 stanoven na částku 720 Kč za osobu.

 

Poplatky je možné platit několika způsoby:

1. Bezhotovostní platbou na účet města

- poplatek za odpad na číslo účtu 1783-521689309/0800
- poplatek za psy na číslo účtu 60038-521689309/0800

Variabilní symbol, který pro občany zůstává stejný jako v minulých letech, je možné získat u pracovníků úřadu na telefonních číslech 318 402 341, 318 402 241 a 318 402 263 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu

2. Prostřednictvím Portálu občana (registrace na https://portalobcana.pribram.eu)

3. V hotovosti v pokladně MěÚ Příbram

4. Složenkou na účet města

Rovněž upozorňujeme občany, že není nutné s úhradou poplatku vyčkávat až na doručení složenky s předepsanou platbou. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
T: 318 402 240 | M: 778 533 946
E: eva.svehlova@pribram.eu

Městský úřad Příbram
Tyršova 108, 261 19 Příbram IPočet zobrazení: 935 | Aktualizováno: 07. 03. 2023