Poplatky za komunální odpad a psy je možné platit několika způsoby

0 0 0

 

31. březen je dnem, kdy je třeba mít zaplaceny místní poplatky, tedy poplatek za komunální odpad a za psy. Poplatky je možné hradit několika způsoby.

Místní poplatek za psy je ve stejné výši jako v loňském roce, poplatek za odpady je pro rok 2021 stanoven na částku 600 Kč za osobu.

 

Poplatky je možné platit několika způsoby:

1. Bezhotovostní platbou na účet města

- poplatek za odpad na číslo účtu 1783-521689309/0800
- poplatek za psy na číslo účtu 60038-521689309/0800

Variabilní symbol, který pro občany zůstává stejný jako v minulých letech, je možné získat u pracovníků úřadu na telefonních číslech 318 402 341, 318 402 241 a 318 402 263 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu

2. Prostřednictvím Portálu občana (registrace na https://portalobcana.pribram.eu)

3. V hotovosti v pokladně MěÚ Příbram

4. Složenkou na účet města


Vzhledem k současné situaci v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 žádáme o upřednostnění bezhotovostního platebního styku před platbou v hotovosti v pokladně.

V době platnosti vládních opatření je pokladna otevřena pouze v omezených úředních hodinách, tedy v pondělí 8-13 h, ve středu 12-17 h. 

Rovněž upozorňujeme občany, že není nutné s úhradou poplatku vyčkávat až na doručení složenky s předepsanou platbou. Složenky tiskneme a doručujeme v druhé polovině března, a to pouze občanům, kteří již dříve poplatky neuhradili. Včasnou úhradou poplatků přispějete ke snížení nákladů na tisk a distribuci složenek. Děkujeme. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 3279 | Aktualizováno: 13. 01. 2021