Pozvánka na 1. ustavující zasedání ZM Příbram

 

Město Příbram zve občany na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbram pro volební období 2018–2022, které se koná v pondělí 5. listopadu 2018 od 16.00 hodin ve velké zasedací síni Úřadu práce České republiky, nám. T. G. Masaryka čp. 145, Příbram I

 

Program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu 
2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Příbram pro období 2018–2022 
3. Schválení programu 
4. Schválení volebního řádu pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbram 
5. Volba starosty 
6. Volba místostarostů
a) určení počtu místostarostů 
b) volba místostarostů  
7. Volba dalších členů Rady města Příbram 
8. Stanovení oddávajících pro volební období 2018–2022 
9. Diskuse, závěr

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta

 Počet zobrazení: 891 | Aktualizováno: 29. 10. 2018