Pozvánka na ustavující zasedání ZM Příbram

0 0 0

 

Zveme vás na ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná v pondělí 17. 10. 2022 od 16.00 ve velké zasedací síni Úřadu práce České republiky, nám. T. G. Masaryka 145, Příbram I 

 

Program:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Příbram pro období 2022–2026
3. Schválení programu
4. Schválení volebního řádu pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbram
5. Volba starosty
6. Volba místostarostů
a) určení počtu místostarostů
b) volba místostarostů
7. Volba dalších členů Rady města Příbram
8. Diskuse, závěr

Mgr. Jan Konvalinka
starostaPočet zobrazení: 555 | Aktualizováno: 12. 10. 2022