Pracovní skupina Sport 2030 připravuje Konferenci sportu

 

Po volbách v roce 2018 vznikla pod patronací starosty města pracovní skupina Sport 2030, jejímž cílem je přimět naše děti hýbat se a navrátit je na sportoviště, která mnohdy zejí prázdnotou. V současné době se zároveň připravuje Konference sportu, na níž budou přítomni přední odborníci z oblasti sportu, zdraví a tělovýchovy.

Ne každá rodina vede své děti ke sportu, ne každé dítě je sportovně nadané, ale každé dítě by mělo mít tu správnou dávku pohybu. Členové pracovní skupiny Sport 2030 se dlouhodobě zabývají myšlenkou vrátit naše nesportující děti od počítačů a telefonů zpět na sportoviště, která jsou dlouhé roky nevyužívána. „Ve městě je hned několik takových sportovišť, plácků, které před pár lety byly centrem dětské zábavy a dnes zarůstají travou. Udělali jsme soupis těchto míst a chceme je postupně revitalizovat, aby mohla být užívána ke svému účelu,“ řekla na úvod místostarostka Zorka Brožíková.

Úprava existujících „plácků“ samozřejmě není jedinou aktivitou. Pracovní skupina Sport 2030 spolupracuje s příbramskými sportovními kluby. Máme zde celou řadu úspěšných klubů i sportovců jednotlivců. Nedostatkem je kvalitní zázemí, ve kterém by se mohly pořádat sportovní akce na vyšší úrovni, i to je cílem zmíněné pracovní skupiny.

„V okamžiku, kdy chceme dostat děti ke sportu, musíme mít podporu jejich rodičů. Právě pro rodiče sportujících, ale především nesportujících dětí je připravena Konference sportu, při níž přední odborníci z oblasti sportu, zdraví a tělovýchovy vysvětlí proč sportovat a poradí, jakým způsobem děti ke sportu motivovat,“ zve na akci, která se koná 12. září, Zorka Brožíková.

Konference sportu se uskuteční 12. září od 16 hodin v jednacím sále města Příbram, nám. T. G. Masaryka 121 (budova bývalých Rudných dolů). Přednášet budou Hana Štefaničová, Michal Ježdík, Michal Barda, Tomáš Perič a Antonín Barák.

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: eva.svehlova@pribram.eu

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 1189 | Aktualizováno: 27. 08. 2019