Předání stříbrných medailí

Stříbrnými pamětními medailemi města Příbram bylo oceněno sedmnáct osobností

Spisovatel a grafik Jan Čáka, účastník 3. odboje a politický vězeň František Zahrádka, emeritní ředitel Střední průmyslové školy v Příbrami Zdeněk Petřek, dlouholetý starosta Sokola Svatopluk Chrastina, ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl nebo ředitelka Státního okresního archivu Věra Smolová.

Ti všichni patří mezi celkem sedmnáct osobností, které 18. října 2016 od města Příbram obdržely v Galerii Františka Drtikola stříbrnou pamětní medaili jako vyjádření úcty a poděkování za jednotlivé individuální výkony v nejrůznějších oblastech života v Příbrami a za šíření dobré pověsti města.

„Udělení tohoto vyznamenání právě v letošním roce, kdy si Příbram připomíná 800 let od první písemné zmínky, má zvláštní význam. Smyslem tohoto setkání je symbolicky vyjádřit úctu a poděkování lidem, kteří působí v našem městě a jejichž přičiněním se město dále rozvíjí,“ uvedl při slavnostním odpoledni starosta města Příbram Jindřich Vařeka. „Zároveň si upřímně myslím, že ocenit jejich talent, vůli a trpělivou práci je naše povinnost,“ dodal.

Kromě osobností ze světa historie, kultury a sportu, které se zvlášť výjimečným způsobem zasloužily o svůj obor či přispěly k dobré pověsti města, převzali z rukou starosty medaili a Pamětní list i ti, kteří se starají o naše zdraví, bezpečí a mnohdy i o záchranu našich životů. Mezi ně patří Petr Šebela, dobrovolný dárce krve s jedním z nejvyšších počtů odběrů, dále lékař Čestmír Kalík oceněný za významný podíl při založení příbramské záchranné služby nebo policista Michal Volf za aktivní spolupráci s městem v boji proti kriminalitě a za významný podíl na zlepšení bezpečnosti ve městě.

„Výjimečné osobnosti jsou a měly by být pro společnost vzorem. Za to si zasluhují naši úctu, respekt a vděčnost,“ doplnil místostarosta města Příbram Václav Švenda.

Nominace na ocenění stříbrnými medailemi vzešly z komisí rady města a z řad veřejnosti. Oceněné osobnosti obdržely stříbrnou pamětní medaili z dílny příbramských numismatiků vydanou v letošním roce u příležitosti 800. výročí města a Pamětní list. Slavnostním odpolednem provázel moderátor a příbramský herec Jiří Vojta, o hudební doprovod se postaralo jazzové duo Kamil Janský a Viktor Jerman, hudebníci a zároveň učitelé ZUŠ Příbram, náměstí TGM.

 

OCENĚNÉ OSOBNOSTI

Michal Bodnár
Emeritní primář Očního oddělení Oblastní nemocnice Příbram, za zásluhy o rozvoj Oblastní nemocnice Příbram a za dlouholeté vedení očního oddělení, díky kterému se z oddělení stalo špičkové pracoviště s vysokým renomé v oblasti oční chirurgie.

Jan Čáka
Spisovatel, grafik a medailér, za literární a grafické dílo zachycující minulost a současnost Příbrami a okolí a místopis Brd a Povltaví.

Jiří Dohnal
Taneční pedagog, za dlouholetou pedagogickou činnost v oblasti výuky tance a společenského chování.

Jiří Heinrich
Bývalý náčelník, okresní požární rada a ředitel územního odboru Příbram, za spolupráci s městem při řešení úkolů v oblasti požární ochrany a krizové a havarijní připravenosti a za prezentaci a propagaci Hasičské záchranné služby Středočeského kraje na veřejnosti.

Svatopluk Chrastina
Dlouholetý starosta Sokola, za dlouholetou práci s dětmi a mládeží a za rozvoj Sokola Příbram.

Martin Jarolímek
Vrchní inspektor Obvodního oddělení Policie ČR, policista obvodního oddělení Příbram, za dlouholetou práci u Policie České republiky a za úspěšné zpracování nejzávažnějších případů, kterými se toto oddělení zabývá.

Čestmír Kalík
Primář záchranné služby, ředitel spádové oblasti pro Příbram, za významný podíl při založení příbramské záchranné služby.

Zdeněk Kunický
Ředitel divize Recyklace Kovohutě Příbram nástupnická a.s., za významný podíl na zajištění sanací starých ekologických zátěží a modernizaci provozu kovohutí a za udržování tradic příbramských hutníků a olovářů. 

Jan Nešvera
Dlouholetý a stále aktivní člen SDH Příbram – Březové Hory a JSDH, za dlouholetou práci a osobní nasazení ve sborech dobrovolných hasičů.

Zdeněk Petřek
Pedagog, bývalý (emeritní) ředitel Střední průmyslové školy v Příbrami, za dlouholetou pedagogickou činnost v oblasti hornicko-geologických oborů a za obnovu a udržování hornických tradic.

Václav Plojhar
Bývalý ředitel DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram, za významný podíl na odstraňování starých ekologických zátěží po uranové a rudné těžbě.

Věra Smolová
Ředitelka Státního okresního archivu Příbram, za archivářskou, literární a publikační činnost a za popularizaci historie Příbrami a okolí.

Petr Šebela
Dobrovolný dárce krve, za dobrovolné dárcovství s nejvyšším počtem odběrů krve a za stále aktivní dobrovolné dárcovství.

Miroslav Šťastný
Bývalý předseda báňského úřadu, za obnovu a udržování hornických tradic na Příbramsku a za podporu spolkové činnosti.

Josef Velfl
Ředitel Hornického muzea, za literární a publikační činnost v oblasti dějin hornictví a hutnictví, montánních památek, válečných dějin a odbojového hnutí v regionu.

Michal Volf
Vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky, za aktivní spolupráci s městem v boji proti kriminalitě a za významný podíl na zlepšení bezpečnosti ve městě.

František Zahrádka
Účastník 3. odboje, politický vězeň, za podíl na založení pobočky Konfederace politických vězňů v Příbrami a Památníku obětem komunismu Vojna u Příbrami.

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

  

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 3727 | Aktualizováno: 19. 10. 2016